Gertjan Klapwijk 2018 2
Als er aardappels met spinazie, een gekookt ei en een gehaktbal op het menu staan, schept Gertjan Klapwijk heel graag een tweede keer op. Maar ook chili con carne vindt hij heerlijk. Sinds oktober 2013 is hij onze predikant en smult hij ook van het werk dat hij in dit deel van Gods Koninkrijk mag verrichten.

In 1994 werd Gertjan predikant in de gecombineerde gemeente Doetinchem/Doesburg. Na zes jaar maakte hij de overstap naar Zutphen en in het najaar van 2013 is hij met zijn vrouw Nettie in Zwolle-Berkum neergestreken. Dat hij predikant zou worden, was geen vanzelfsprekendheid. “Van nature was ik geen studiebol. Ik ben op 11 mei 1957 in Rotterdam geboren, woonde als kind in het buitengebied en ben van oudsher dus een buitenmens. Voetbal was mijn passie. Toen ik op de Havo zat, was het voor mij belangrijker om in het hoogste voetbalteam te komen dan over te gaan naar de volgende klas. Maar ik heb mijn diploma gehaald en ben na het vervullen van de militaire dienstplicht naar de Sociale Academie in Zwolle gegaan. Ik ging toen op kamers in … Berkum! Nettie volgde dezelfde opleiding en zo hebben we elkaar leren kennen.”

Bij zijn diplomering in 1982 vroeg de directeur van de Sociale Academie aan Gertjan: “En, ga je nog theologie studeren?” Dat is er toen nog niet van gekomen. Hij is eerst in een kindertehuis gaan werken, trouwde in 1983 met Nettie en is op zijn vrije zaterdagen de opleiding tot godsdienstleraar gaan doen. “In 1985 zijn we naar Kampen verhuisd. Daar heb ik eerst een vooropleiding gedaan. Dat was twee jaar lang Grieks en Latijn leren. Daarna kon ik doorstromen en de theologie-studie gaan doen. Het eerste jaar was best wel taai, want er stond veel Hebreeuws op het lesprogramma. Maar ik heb mezelf altijd het volgende voorgehouden: Als God wil dat ik predikant word, dan gaat het lukken.”

Het mooie aan predikant zijn vindt Gertjan dat hij dichtbij God en dichtbij mensen kan en mag zijn. Dat komt bij hem vooral tot uiting tijdens de erediensten, in pastorale gesprekken met gemeenteleden, bij het geven van de Alpha-cursus en bij het jeugd- en jongerenwerk. “Het is prachtig om samen met mensen op weg te zijn, om als predikant hun begeleider en gids te zijn.” Tegelijkertijd vindt hij het een flinke klus met een grote verantwoordelijkheid. “Ondanks dat ik binnen en buiten de gemeente deskundige en betrokken mensen om me heen heb, moet je toch vaak alleen je werk doen en het zelf uitzoeken. En ook binnen een kerk heb je met een bepaald krachtenveld te maken. De uitdaging voor mij is dan om de juiste plek in te nemen en onafhankelijk te blijven. Maar mijn grootste verlangen is dat alle mensen tot geloof komen. In mijn gebeden vraag ik God elke dag dat Zijn Koninkrijk in Berkum, in Zwolle en in heel de wereld verder uitgebouwd zal worden.”

Gertjan houdt van buiten bezig zijn, dus in zijn vrije tijd trekt hij de klompen aan om in zijn moestuintje achter het huis ‘wat aan te rommelen’ zoals hij zelf zegt. Maar nog liever stapt hij, als alternatief na 45 jaar voetbal, op zijn racefiets om een flinke tocht te maken. Wandelen doet hij ook graag en het maken van jam behoort eveneens tot zijn bezigheden. Gertjan en Nettie hebben in Arnhem drie dochters, drie schoonzoons en drie kleinkinderen wonen.