Voedselpakketten actie Roemenie
Ook dit jaar willen we weer voedselpakketten verzorgen voor de gemeenteleden in Cluj die oud, ziek of gehandicapt zijn. De gemeente daar telt ongeveer 2.300 leden, waarvan 400 gezinnen in armoede leven. De zorg in Roemenië voor deze mensen is heel minimaal. Daarom willen we graag samen met de gemeente van de Fonteinkerk en de Opstandingskerk weer geld inzamelen voor deze actie.

Een voedselpakket kost 20 euro. Hiermee kunnen we deze gezinnen door de winter helpen. De nood in de wereld is groot op dit moment en we beseffen dat er meer projecten zijn die geld nodig hebben. Met deze gemeenteleden hebben we de afgelopen 25 jaar een band opgebouwd. Zij krijgen twee keer per jaar een voedselpakket, waarvan wij het pakket voor de kerst verzorgen.

Wij zamelen het geld in en de pakketten worden daar samengesteld. De afgelopen jaren gingen de leden van de commissie naar Cluj toe om de pakketten samen met de gemeenteleden daar te verzorgen. Dit jaar is dat helaas niet mogelijk, maar het werk gaat gelukkig wel door.

De afgelopen jaren hebben we, als kerken uit Zwolle, nog steeds 400 pakketten mogen vullen met elkaar en we hopen dat ook dit jaar veel mensen een pakket kunnen krijgen. Doet u mee?

U kunt het bedrag naar eigen keuze voor één of meer pakketten vóór 1 december storten op rekeningnummer NL85RABO0138621225 t.n.v. Gereformeerde Kerk Zwolle Centrum o.v.v. Voedselpakket.

Vriendelijke groet van de Roemenië Commissie
Rudy Bredewold, Henk-Johan Pierik, Enne Reitsma, Vera Menezes, Johan en Kriszta Kaspers, Henk en Janneke van der Ziel