Vier de dienst met ons mee in de kerk
De kerkenraad van de Ichthuskerk in Zwolle-Berkum nodigt u van harte uit om weer deel te nemen aan onze kerkdiensten. De kerkdiensten worden gehouden met inachtneming van de RIVM-voorschriften. Meer hierover kunt u lezen op de website en in de eerdere berichten. 

Vanaf heden moet iedereen zich aanmelden voor de diensten, omdat we zo meer mensen in de gelegenheid kunnen stellen de diensten te bezoeken. Via een digitaal formulier kunt u zichzelf of een ander aanmelden voor de kerkdiensten. Dit formulier is te vinden op https://forms.gle/bn1NQPpZMsANaKN19 en bij iedere eredienst in de agenda op de website van de kerk. U hoeft niet iedere week naar het formulier te kijken; u kunt hem in één keer invullen tot eind 2020. 

Voor iedere dienst zijn 85 personen welkom. Met het formulier kunt u zich aanmelden voor ochtend- en middagdiensten (en waar nodig later weer afmelden). Hieronder leest u de mogelijkheden:

  • Voor de ochtenddiensten is aangegeven welke wijken genodigd zijn. Ook hiervoor is aanmelding nodig.
  • Daarnaast kunt u zich, als u in een andere wijk zit of te gast bent, op de reservelijst voor de ochtenddiensten plaatsen.
  • Voor de middagdiensten kan iedereen zich aanmelden, tot een maximum van 85 personen.

U kunt zich via het digitale formulier aanmelden. Mocht dit u niet lukken, vraag dan iemand in uw omgeving of een ambtsdrager om u te helpen. Voor het formulier is een e-mailadres noodzakelijk om goed te kunnen informeren. Heeft u geen e-mailadres, vraag dan sowieso iemand anders om u te helpen.

Hoe weet u of u in de kerk terecht kunt?
Met dit formulier kunt u zich op drie lijsten inschrijven:

Lijst 1: De voor uw wijk gereserveerde plekken in de ochtenddiensten.
Voor iedereen uit de wijken die aan de beurt zijn is plaats, mits aangemeld. U krijgt hier geen verdere bevestiging van: u kunt na aanmelding gewoon komen.

Lijst 2: De reservelijst voor de vrijkomende plaatsen voor de ochtenddiensten.
De ervaring van de afgelopen maanden laat zien dat er voor de ochtenddienst capaciteit over is. De vrijkomende plaatsen vullen we met de mensen van de reservelijst. Iedereen die welkom is, wordt hierover geïnformeerd. Heeft u zichzelf op de reservelijst voor de ochtend geplaatst maar hoort u niets, dan is er geen plaats.

Lijst 3: de reserveringslijst voor de middagdiensten.
Voor de middagdiensten mag iedereen zich aanmelden. We verwachten niet dat er meer dan 85 aanmeldingen komen. Alle aanmeldingen boven de 85 krijgen bericht dat er helaas geen plaats is. Krijgt u geen bericht over uw aanmelding voor de middag, dan bent u welkom. 

De berichten zullen via de e-mail gedeeld worden. Vult u voor iemand anders dit formulier in, vul dan uw mailadres in met de naam van diegene bij 'naam' zodat we u kunnen informeren dat diegene welkom is (voor de ochtenden) of juist niet past (voor de middagdiensten). 

We begrijpen dat het omslachtig lijkt dat de middag anders werkt dan de ochtend. Dit doen we om het vele werk qua organisatie in deze corona-tijd beheersbaar te houden. 

Met vriendelijke groet,

De bestuursraad