Samenwerken in geloofsgroei
Op donderdag 21 november a.s. organiseert scholengemeenschap Greijdanus Zwolle een symposium voor kerkelijk jeugdwerkers, predikanten, ouders en docenten. Ze willen samen spreken over jongeren en hun geloofsontwikkeling. Thuis vinden er wel of niet geloofsgesprekken plaats. Op school is er op verschillende plekken aandacht voor het (persoonlijk) geloof. En in de kerk/gemeente is er aandacht voor de jongere tijdens jeugdwerk. Maar wie doet nu wat en hoe? En hoe kunnen deze pedagogische gemeenschappen elkaar versterken?

Daar hopen we 21 november a.s. over door te spreken aan de hand van een bijdrage van Corjan Matsinger (jongerenwerker) en diverse workshops die iets zichtbaar maken van hoe samengewerkt kan worden met jongeren.

U kunt u voor dit symposium aanmelden via www.greijdanus.nl/symposium. Er is beperkt plaats, geef u dus snel op!

Programma

  • 17.00 uur: Inloop
  • 17.30 uur: Opening
  • 17.45 uur: Gezamenlijke maaltijd
  • 18.30 uur: Corjan Matsinger
  • 19.30 uur: Twee rondes workshops: onder andere over godsdienstles op Greijdanus, talentgericht jeugdwerk in de kerk, Greijdanus en vorming en aantrekkelijk kerk-zijn met jongeren
  • 21.00 uur: Afsluiting