De heer is mijn herder
In ons land met ruim 17 miljoen inwoners hebben we dagelijks te maken met mensen die te komen overlijden. Gemiddeld overlijden er 420 mensen per dag. Dit zijn jonge mensen, oude mensen, mannen en vrouwen, uit verschillende culturen en gebieden in Nederland. De mensen van Offerte.nl wilden weten hoe mensen na een overlijden afscheid nemen van elkaar. Dit hebben ze gedaan door meer dan 11.500 rouwberichten uit kranten vanuit heel Nederland te analyseren. Psalm 23 is de meestgebruikte Bijbeltekst in een familiebericht.

Veel nabestaanden halen steun uit religieuze (bijbel)teksten in de vorm van psalmen. In de analyse is gekeken welke psalmen het meest worden geciteerd. De volgende psalmen zijn het meest populair in Nederlandse rouwberichten:

Psalm 23

Bij de opmaak van een rouwbericht proberen de nabestaanden hun gevoelens in een aantal zinnen te omvatten. Dit doen ze door terug te kijken op het leven van de overledene en zijn/haar karakter te omschrijven. In de analyse is gekeken naar welke woorden het meest worden gebruikt:

  • Karakters van de overledene worden het vaakst door nabestaanden omschreven als lief (39%) en zorgzaam (15%);
  • Nabestaanden kijken bijna net zo vaak verdrietig (23%) als dankbaar (19%) terug op het overlijden van een persoon;
  • In 18% van de rouwberichten worden positieve woorden als ‘trots’, ‘bewondering’ en ‘vrolijk’ genoemd;
  • 15% van alle uitvaarten is in besloten kring;
  • 8% van alle overlijdens komt als onverwacht;
  • De meest gevraagde bloemen op de uitvaart zijn rozen, gevolgd door veldbloemen en zonnebloemen;
  • Bij 3% van alle uitvaarten wordt gevraagd om geen bloemen mee te nemen;
  • 16% van alle rouwberichten worden geplaatst nadat de uitvaart heeft plaatsgevonden.

(Bron: Offerte.nl)