Zorg voor elkaar houd afstand
Inleiding
Zo het nu lijkt mogen de kerken per 1 juli a.s. weer diensten beleggen met maximaal 100 personen en anderhalve meter onderlinge afstand. De Kerkenraad en de Bestuursraad heeft gekeken naar de mogelijkheden voor Zwolle-Berkum en heeft besloten om met ingang van 5 juli deze diensten te beleggen. Alle diensten blijven zoals gebruikelijk digitaal en via kerktelevisie uitgezonden worden.

Capaciteit van de kerkzaal
Er zijn metingen gedaan in de kerkzaal. Daaruit kan worden geconcludeerd dat de gestelde minimale onderlinge afstand van anderhalve meter te realiseren is door telkens één rij stoelen om en om ongebruikt te laten en tussen bezette stoelen drie ongebruikte stoelen te laten. In de te gebruiken rijen zijn (met hier en daar uitbreiding naar de hoeken) 185 stoelen beschikbaar. We gaan er van uit dat personen uit hetzelfde huishouden bij elkaar kunnen zitten. Er zijn testen gedaan met verschillende samenstellingen. Deze geven aan dat een bezoekersaantal van 85 mensen haalbaar is.

Geen samenzang mogelijk
In verband met het grotere risico op virusverspreiding is er vooralsnog geen samenzang in de dienst. Gebruik wordt gemaakt van een band / een beperkt aantal zangers met microfoon of van luisterliederen waarbij de tekst van het lied wordt gebeamd en beperking van het aantal liederen is aan te bevelen. Aanwezigen mogen (helaas) niet meezingen.

Wie worden uitgenodigd?
Om ook het wijkgevoel mee te laten wegen worden iedere zondag, voor zowel de ochtend- als de middagdienst, 2 wijken uitgenodigd. Tellingen hebben aangetoond dat het te verwachten bezoekersaantal daarmee op of onder de 85 personen zal liggen. Daarbij is gerekend met een marge voor gasten. Extra aandacht vragen we voor de eigen verantwoordelijkheid op de volgende punten:

  • Er wordt aan ieder die klachten heeft dringend verzocht niet naar de kerk te komen
  • Degenen die behoren tot de zgn. kwetsbare groepen ( 70+ en mensen met onderliggende ziekten) kunnen op eigen verantwoordelijkheid naar de kerk komen

Wanneer nodigen we uit?
Iedereen wordt 1x per 2 weken uitgenodigd, beginnend als volgt:

               Ochtend              Middag

Week 1: wijk 1 en 2          wijk 3 en 4

Week 2: wijk 5 en 6          wijk 7 en 8                                         

Week 3: wijk 3 en 4          wijk 1 en 2

Week 4: wijk 7 en 8          wijk 5 en 6

De uitgenodigde wijken zullen op de website bekendgemaakt worden. Er is geen mogelijkheid om te ruilen met iemand uit een andere wijk, dit omdat hier ook administratie op gevoerd moet worden.

Hoe wordt de veiligheid gegarandeerd in en rondom de dienst?
Hier is een protocol voor gemaakt die nauwkeurig gevolgd moet worden, deze is bijgevoegd te vinden. Iedere bijeenkomst houdt een coördinator hier toezicht op. De eerste diensten wordt dit goed geëvalueerd.

Hoe worden de diensten ingevuld?
Deze zomer houden we iedere zondag twee erediensten. Omdat het afgesproken Zwolse zomerrooster, met uitwisseling van de predikanten, geen doorgang kon vinden, heeft de Kerkenraad besloten om voor de middagdiensten gebruik te maken van de diensten die we samen met alle Zwolse kerken organiseren. Dit betekent dat in de middagdienst een Berkumse ouderling de dienst zal beginnen, waarna de uitzending die vanuit de Koningskerk gemaakt wordt vertoond zal worden. Hierdoor is er in de middag een eredienst beschikbaar, met mogelijkheid om deze in de kerkzaal en thuis via internet of kerk-tv mee te beleven. Na afloop zal een Berkumse ouderling de dienst beëindigen.

Daarmee behoudt de ochtenddienst het gewenste karakter. Gertjan Klapwijk zal, in plaats van de oorspronkelijke afspraak van 3 keer, nu 5 keer voorgaan en 1 keer in de middagdienst via de uitzending.

Deze vorm van middagdienst is geen ultieme vorm van erediensten, dat moge duidelijk zijn. Echter, alternatieven waren er weinig of zouden zeer veel moeite kosten – na alle inspanningen die de afgelopen maanden al verricht zijn om erediensten in Berkum draaiende te houden. Door deze tussenvorm is er gedurende 5 weken ook voor deze betrokkenen even ruimte om het wat rustiger te hebben. De belasting die de corona-tijd van iedereen vraagt die bij de erediensten betrokken is, is groot. De kerkenraad hoopt dat u begrip voor deze besluiten heeft.

Klik HIER voor het protocol.