Passie en Pasen

Op D.V. zaterdag 1 april a.s. geeft het Gereformeerd Mannenkoor “IJsselmond” uit Hasselt o.l.v. dirigent Marinus ten Napel een concert in het licht van Pasen.

Er is gekozen voor een programma dat past bij de lijdensweek.

De liederen die gezongen worden zullen in het teken staan van het lijden en sterven én De opstanding van onze Here Jezus Christus. Door Hem mogen wij met vol vertrouwen uitzien naar de toekomst die ons is beloofd.

Dit komt onder andere naar voren in een speciale uitvoering van bekende liederen zoals :

“t is Middernacht”, “Rots der Eeuwen”, “Ik wil zingen van mijn Heiland”, “Maranatha”

en “In His Love”.

Samenzang zal een belangrijk onderdeel vormen in het programma.

De begeleiding zal in handen liggen van: Vera Paarhuis - viool, Erik Hofstede - orgel

en Gerard Zoer - piano.

Het concert begint om 20:00uur in de Mariakerk, Bisschopstraat 32 in Vollenhove.

De zaal is open vanaf 19:30uur. De toegang is vrij en na afloop is er bij de uitgang een collecte.

We zien u graag op zaterdagavond 1 april a.s.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Erik Westhuis tel.nr: 0527-241068