Michazondag 2018
Zou er in een van de steden in het land dat de Heer, uw God, u zal geven toch iemand uit uw eigen volk gebrek lijden, dan mag dat u niet koud laten. U mag uw hand niet op de zak houden… (Deut. 15.7)

Armen zullen er altijd zijn bij u. Daarom druk ik u op het hart om vrijgevig te zijn tegenover iedereen in uw land die in armoede leeft of er slecht aan toe is. (Deut. 15.11)

Aandacht voor armoede en onrecht
Micha Nederland zet met de Micha Zondag sociale en ecologische gerechtigheid op de kerkelijke agenda. Dat doen ze geïnspireerd door de bijbeltekst Micha 6.8. Daarin roept de profeet Micha op om recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van God. ‘Recht doen’ gaat ook over armoede, al komt dat woord in Micha 6 zelf niet voor. De bijbel is er echter vol van. Armen komen rijken tegen en rijken ontmoeten armen (vgl. Spreuken 22.2). De hierboven weergegeven woorden uit Deuteronomium 15, die op Micha Zondag 2018 via het ‘Oecumenische Leesrooster’ aan de orde komen, beschrijven ook zo’n ontmoeting. Je ziet in je omgeving iemand die arm is en dat raakt je (Deuteronomium 15.7). Recht doen is dan ‘de hand van de knip’. Die opdracht staat in het kader van de grote kwijtschelding van schulden in het jubeljaar; ook een maatregel die laat zien dat bestrijding van armoede een speerpunt is onder Gods volk. 

De landelijke Micha Zondag vindt dit jaar plaats op 14 oktober. Bij ons zal de ochtenddienst van 28 oktober in het teken van de Micha Zondag staan.

Klik HIER voor meer informatie over de landelijke Micha Zondag 2018.