Weet wat je gelooft
Het online kennisplatform "Weet wat je gelooft" biedt video’s, trainingen, podcasts en cursussen aan. Hierbij twee aanbevelingen:

In de online cursus ‘In gesprek met moslims’ leer je wat de essentie is van de islamitische godsdienst en wat het geloof voor de moslim persoonlijk betekent. Daarbij wordt de link gelegd met jouw eigen leefwereld als christen en de ontmoetingen die je met moslims kunt hebben. Klik HIER voor meer informatie.

In de cursus Verdiep je Bijbellezen’ krijg je, individueel of als kring, nieuwe impulsen voor je Bijbellezen. Klik HIER voor meer informatie.