Euromunten
‘Klap voor de diaconieën komt nog’
, aldus een kop boven een artikel in het Nederlands Dagblad van woensdag 22 april.

Door de coronacrisis komen steeds meer mensen in financiële problemen. Problemen die zo groot kunnen worden dat mensen aangewezen zijn op hulp van de Voedselbank, weggeefwinkels of andere liefdadigheidsinstellingen. Als plaatselijke diaconie merken we dat er meer aanvragen komen van plaatselijke en landelijke hulpinstanties om financieel bij te springen.

Hoe ga je daar mee om? We gaan ervan uit dat ieder van ons hierin ook eigen verantwoordelijkheid neemt in het ondersteunen van goede doelen. Toch willen we als diaconie van de Ichthuskerk ook een bijdrage leveren. Daarom hebben we besloten om maandelijks een extra collecte te houden voor een instantie of instelling die zich ervoor inzet om mensen te helpen die financieel getroffen worden door deze pandemie.

De eerste collecte in deze serie was voor de Voedselbank Zwolle die te maken krijgt met meer hulpvragen en minder aanbod uit supermarkten en andere winkels. De opbrengst, alleen al via Givt was 725,50 euro, de totale opbrengst wordt later bekend gemaakt. Alvast een mooi bedrag waar de Voedselbank veel mensen mee kan helpen.

Op zondag 10 mei doen we mee aan de landelijke collecte voor hulpplatform # Nietalleen. Dit platform wil hulp bieden aan mensen die geïsoleerd raken of praktische steun nodig hebben. Meer informatie over dit platform en over de collecte is te vinden in Het Nederlands Dagblad van 23 april.

De Verre Naasten heeft met enkele partners het noodinitiatief Kerken Helpen Kerken opgezet. De bedoeling van dit initiatief is financiële middelen verstrekken aan partnerkerken in de noodgebieden van Afrika, Azië en Zuid-Amerika, zodat zij in eigen omgeving kunnen zorgen voor coronagetroffenen. Meer informatie hierover vindt u op www.kerkenhelpenkerken.nl. Deze (extra) collecte staat gepland voor zondag 14 juni.

De doelen voor de maanden daarna worden later bekend gemaakt. Mogen we op u blijven rekenen!?

Een actie bij wij bij u willen aanbevelen is Rugzakjes voor gevluchte kinderen in kamp Moria op Lesbos georganiseerd door Hetty en Albert Holtrust. Zie het betreffende bericht elders op deze website.

Belangrijker dan een gift is uw gebed voor de (corona)nood in deze wereld. Veel mensen rouwen om geliefden die aan de gevolgen van het virus zijn overleden, anderen herstellen, vaak met veel moeite van een besmetting, weer anderen zijn werkloos geworden of zien hun zaken dramatisch teruglopen.

Erbarm U, Heer!

De diakenen