Delen in vrijheid
Micha Nederland nodigt kerken en christenen uit om op zondag 18 oktober stil te staan bij moderne slavernij en uitbuiting. ‘Dat slavernij verkeerd is, daarover zijn we het hopelijk allemaal eens,’ aldus Annemarthe Westerbeek van Micha Nederland, ‘maar helaas vertaalt zich dat nog veel te weinig door in onze dagelijkse keuzes.'

Nog steeds laten we anderen schaamteloos het zware werk voor ons doen onder onmenselijke omstandigheden. Hoe kunnen we dat rijmen met Jezus’ woorden “Heb je naaste lief als jezelf”?

Er is een kerkenpakket dat gratis is te downloaden via michazondag.nl en biedt handvatten voor iedere gemeente om op eigen wijze invulling te geven aan de Micha Zondag.