Het aantal besmettingen met Covid-19 stijgt snel, zowel landelijk als in de regio. Er zijn grote zorgen over kwetsbare mensen, over de capaciteit van de gezondheidszorg en over de economie. Dit heeft geleid tot scherpere landelijke regels en de oproep aan kerken om zich aan deze regels te conformeren.

De kerkenraad heeft de oproep uitgebreid besproken. Het is een dilemma. Enerzijds zien we de grote zorgen en onrust in de maatschappij. We zien ook de grote ophef in de wereld om de opstelling en uitzonderingspositie die de vrijheid voor kerken gaf en hoe daardoor een beeld over de kerk ontstaat. Anderzijds zien we ook de helende werking van kerkgang op de gemeente, zien we dat het in de Ichthuskerk zo goed gaat qua veiligheid en dat we liever niet te vaak onze instructies en regels veranderen omdat duidelijkheid en structuur helpt.

Alles afwegend heeft de kerkenraad besloten mee te gaan met de, ook door ons kerkverband ondersteunde, oproep om alles te doen het virus tegen te gaan. Daarom zijn in de maand oktober maximaal 30 bezoekers per dienst toegestaan, uitgezonderd diegenen met een taak in de dienst.

De methode van inschrijven verandert niet door dit besluit. De laatste weken waren er op ‘lijst 1’ meestal ongeveer 30 mensen. Daarmee hopen we zo veel mogelijk de mensen uit de twee wijken ruimte te kunnen geven, eventueel aangevuld tot maximaal 30 vanaf lijst 2. Iedereen die zich inschrijft op lijst 1, 2 of 3 zal een bericht krijgen of er wel of geen plaats is, zoals u de afgelopen weken ook gewend bent.

Daarnaast nemen we het advies over dat een mondkapje bij het betreden en verlaten van de kerk geadviseerd wordt, net zoals dit in de supermarkten geldt. Wanneer u op uw plek zit, hoeft deze niet gedragen te worden. Zoals eerder gecommuniceerd is de gemeentezang niet toegestaan. De creche zal wel gewoon doorgaan.

We hopen dat er lokaal alsnog ruimte voor maatwerk ontstaat en dat we vanaf 1 november weer meer kunnen uitnodigen. Wanneer dat het geval is, dan hoort u hier uiteraard over.

De kerkenraad