De eerstvolgende Leeravond is op donderdag 19 mei 2022 vanaf 20:00 in de Ichthuskerk. In dit bericht meer informatie over deze avond!

Eerst de komende leeravond. Het onderwerp is “Ikonen in de Oosters Orthodoxe kerk”. Steeds vaker krijgen deze kerken de aandacht in de media ( o.a. ND). Ook omdat ze het in de diverse oosterse landen niet met elkaar een zijn. Wat bindt hen onder elkaar en wat bindt hen met ons. In grote lijnen proberen we daar een antwoord op te geven. Welke plaats hebben de Ikonen in deze kerken en in het thuis onderwijs. Wat beelden ze uit. Ikonen krijgen steeds meer aandacht in privé collecties,kloosters en musea. Hoe zit de wereld van de Ikonen in elkaar. Met een powerpoint presentatie (en enkele echte voorbeelden) willen we daar de kennis van overdragen. Deze eerste avond is een opmaat voor de 2e avond over Ikonen die we in de maand december hebben gepland met als onderwerp: Maria - Moeder Gods. Op deze avond besteden we naast de Maria icongrafie aandacht aan het boek van prof. Arnold Huijgen over Maria dat vorig jaar is verschenen. Een mooie combinatie die de kennis rondom het thema ondersteunt.

De achtergrond om hier aandacht aan te geven is dat we beseffen dat het Christendom breed is en dat wij met onze westerse cultuur weinig weten van hoe andere christenen hun geloof beleven en belijden. Ook andere geloofsculturen bezitten verlangen naar geloof en hebben hun eigen uiting in schoonheid. Vaker vinden tegenwoordig onderlinge gesprekken plaats tussen verschillende christenen en dat levert onderling respect op. Een ‘hand out’ als persoonlijke voorbereiding volgt begin mei.

Dus, 2 avonden over Ikonen. Met degene, die een extra ervaring wil meemaken, gaan we een middag naar het kleine ,maar mooie, Ikonen museum in Kampen. Daarnaast hebben de initiatiefnemers een voorzet gedaan voor het nieuwe seizoen 2022/2023. Uitgangspunt blijft dat elk idee van deelnemers/belangstellenden op prijs wordt gesteld.

Het voorlopige programma voor het volgende seizoen ziet er als volgt uit:

September 2022: Tom Wrigt – “Wie was Jezus en Gods overwinning”. Wie was en is Jezus in het Nieuwe Testament. Wij zien veelal het optreden van Jezus geplaatst in de ons bekende Griekse cultuur, maar het kan ook bezien worden vanuit de Joodse cultuur. Incl. videoles WWJG van Barend Kamphuis.

Oktober 2022: Beatrice de Graaf – “De Heilige Strijd”, het verlangen naar veiligheid en het einde van het kwaad. Dit boekje is uitgegeven door de PKN in 2017 en geeft leerzame gedachten hoe wij in de huidige tijd over veiligheid en kwaad kunnen denken en wat we van het verleden kunnen leren. Met name vanuit Bijbels perspectief. Incl. You Tube gesprekken Beatrice de Graaf/Thijs van den Brink

December 2022: Ikonen – “Maria - Moeder Gods” en gedeelte uit boek van Arnold Huijgen: “Maria”.

Februari 2023: Tom Wright :”Paulus in het Nieuwe Testament”. Een nog nader te specificeren gedeelte uit de de Biografie die Tom Wright heeft geschreven. Incl. een WWJG video over het onderwerp.

Maart 2022: Nog nader te omschrijven onderwerp, maar die een verband houdt met het lijden en sterven van Christus ( Ook Tom Wright?) Dit rondom Pasen 2023.

Medio mei 2023: “Leven van Geert Grote en Thomas à Kempis”. Beide namen krijgen steeds meer aandacht in Zwolle en daarom de hoogste tijd om onze kennis te vergroten. Afgelopen maand is een klein, maar interessant museum geopend in de oude school aan de Bergkloosterweg en de komende maanden krijgt het viaduct een mooie, door de buurt uitgekozen, beschildering met hetzelfde onderwerp. Dus een leeravond plus een privé bezoek aan het museum.

Welkom, we gunnen samen ons weer een paar mooie avonden. Peter Bareman en Harry Kruizenga