Ongeveer 30% van alle Kop ten in Egypte leeft onder de armoedegrens. In een ‘normaal’ jaar leven deze mensen op de grens van ondervoeding. Zulke armen hebben vaak nauwelijks werk, en als ze het hebben is het slecht betaald. Door de Corona-crisis hadden velen van hen een extra moeilijk jaar.

We willen dit jaar met kerst 1000 arme christelijke gezinnen blij maken met een voedselpakket. Daarvoor is ongeveer 12.000 euro nodig. Doet u met ons mee om dit mogelijk te maken?

In 2020 en 2021 hebben we meer dan 6500 gezinnen in Egypte geholpen met een voedselpakket. We gaven ze rijst, olie, suiker, thee, pasta, een kipje, en dergelijke. We zorgen dat dit echt bij de armsten komt door samen te werken met betrouwbare predikanten die gemeenteleden goed kennen en die weten waar der hulp urgent nodig is.

Dit is hoe sommige Kopten reageerden op de voedselhulp die we dit jaar gaven.

Ferial, een vrouw van 42, met een man en twee kinderen, woont zeven hoog (zonder lift) in de sloppenwijk Imbaba in Cairo. Ze zei ons: ‘Je hebt geen idee hoe precies op tijd dit kwam voor ons. Ons eten was echt op. We wisten niet wat we moesten doen. Jullie hulp kwam duidelijk van God.’

Umm Shukri, een weduwe van 65 , krijgt sinds haar man zes jaar geleden overleed een pensioen van minder dan 50 euro per maand. Daar kom je de eerste twee weken van de maand niet mee door. Umm Shukri huilde toen we ons pakket kreeg. ‘Dat er iemand aan mij heeft gedacht!’

Samah is 45 jaar oud; ze woont met haar man Abu Almagd en twee kinderen in het Zuid-Egyptische dorpje Sheikh Mahmoud. Abu Almagd werkt als dagloner en heeft vaak geen werk. Samah zelf heeft ook geen baan. Tweederde van hun dorp leeft trouwens onder de armoedegrens. De voedselhulp die we via de Koptische kerk aan dit gezin gaven, was meer dan welkom. ‘Het is zo lang geleden dat we een keer vlees aten. Wat een feest gaven jullie ons!’

Prachtig als u wilt helpen om veel Koptische gezinnen een extra mooi kerstfeest te geven. Uw diakonale hulp voor deze arme gezinnen kan naar:

Stichting Nijlvallei te Utrecht
NL28 INGB 0007 0915 74
ovv ‘kerst voedselhulp’

Met hartelijke dank en vriendelijke groeten,

Jos M. Strengholt, directeur Stichting Nijlvallei
Ds. W. de Bruin (CGK), ds. L.E. Leeftink (GKV), ds. W. Smouter (NGK) – leden van het Comité van Aanbeveling


Stichting Nijlvallei
Livingstonelaan 1068
3526JR Utrecht
Tel: 06-41021346
Mail: kantoor@nijlvallei.nl
Website: www.nijlvallei.nl