Bedankt voor uw corona noodhulp gift
Afgelopen maanden ontvingen we van uw kerk een gift voor onze corona-noodhulpactie via kerkenhelpenkerken. Hartelijk dank daarvoor! Dankzij onder andere uw bijdrage konden we 30 van onze partners helpen, in 14 verschillende landen. Vele duizenden gezinnen ontvingen een voedselpakket en hebben zo iets van Gods genade gezien.

Tot 1 oktober ontvingen we alleen als Verre Naasten maar liefst 349.418 euro. In de gezamenlijke noodhulpactie ‘Kerken helpen kerken’ – samen met GZB en het diaconaat van CGK-kerken – is er in totaal 767.440 euro binnengekomen. Geweldig!

Onze actieve noodhulpactie is afgerond. We hebben vele duizenden gezinnen door de eerste nood heen geholpen. Maar Covid-19 blijft voorlopig een realiteit in deze wereld. Dus wat nu? Vanuit Verre Naasten willen we van deze korte-termijn-hulpactie overgaan naar een meer duurzamere vorm van hulp, passend bij het 'nieuwe normaal'. Samen met onze partners kijken we naar hoe we als kerk juist nu een baken van liefde en hoop kunnen zijn. Bedankt voor uw steun!

Hartelijke groet,
Klaas Harink, directeur Verre Naasten

Klik HIER voor de rapportage over de corona-noodhulpactie.