GKv
De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) willen zich graag eigentijds op internet blijven presenteren. Daarom zijn ze van plan om de website www.gkv.nl grondig te vernieuwen en denken ze na over uitbreiding van het gebruik van social media als Facebook, Twitter en Instagram.

Voordat ze hier daadwerkelijk mee aan de slag gaan, willen ze echter de mening en de wensen van huidige en eventuele toekomstige gebruikers inventariseren: wat gaat er volgens u goed, wat kan er beter, waar zitten blinde vlekken op het gebied van online media, waar moeten ze zich vooral wel of juist niet mee bezig gaan houden, enzovoort.
Het invullen van de enquête neemt maar een minuut of tien in beslag. Hartelijk dank alvast voor uw medewerking, en wellicht tot ziens op Facebook, WhatsApp, Twitter of Instagram!

Wilt u meedoen aan de online enquête? Klik dan HIER.