Vluchtelingen gebedsweek
Van 17 tot en met 23 juni organiseert Gave de Vluchtelingengebedsweek. En op zondag 23 juni vraagt Gave kerken en christenen om op deze Vluchtelingengebedsdag al biddend om vluchtelingen heen te staan. Ondanks lege handen, ondanks rauw verdriet en grote verschillen, toch de ander zoeken en liefhebben. Dat is wat God ons leert en het is precies wat vluchtelingen nodig hebben.

De Vluchtelingengebedsdag is bedoeld om kerken bewust te maken van het belang om te bidden voor vluchtelingen en het vluchtelingenwerk in Nederland. Jaarlijks organiseert de UNHCR de Wereldvluchtelingendag op 20 juni. Gave hoopt dat kerken en individuele christenen de uitnodiging aannemen en tijd apart zetten om te bidden voor de vluchtelingen wereldwijd en meer specifiek voor de asielzoekers in Nederland. De Vluchtelingengebedsdag is een initiatief van het platform Refugee Highway Partnership en wordt door organisaties uit diverse landen gedragen.

Bidt u mee?
Bid voor vluchtelingen en gebruik het gebedsboekje met voor iedere dag een gebedspunt. Vraag uw kerk(leiding) of zondag 23 juni in of rond de kerkdienst er gebeden wordt voor vluchtelingen. De zondag hiervoor kunt u gebedsboekjes uitdelen. U kunt ook een themadienst organiseren. Gave heeft hiervoor ondersteunende materialen ontwikkeld. Ook kan een medewerker van Gave (een deel van) de dienst vullen.

Gebedsboekje
Gave heeft een handzaam gebedsboekje dat u in de Vluchtelingengebedsweek kan gebruiken. Bestel gratis exemplaren voor u zelf en/of uw gemeente.

Klik HIER voor meer informatie.

Gave