Gebedskring
We hopen op dinsdag 24 september weer van start te gaan met onze gebedskring. We nodigen jong en ouder van harte uit om met ons een uur te bidden, maar ook te danken voor zoveel zegeningen!

Tijd en plaats van samenkomen: 19.00 tot 20.00 uur in de Ichthuskerk (1x in de 14 dagen)

Voor info: Janny Paarhuis (7410343) en Ton Wismeijer (4538809)