Raad van Kerken logo
Ruim vier jaar geleden, op 10 december 2014, hebben meer dan vijfentwintig kerken de verklaring ‘de kerk, een veilige plek’ ondertekend. Deze verklaring onderstreept de noodzaak dat kerken blijven werken aan een veilige omgeving voor met name minderjarigen en andere kwetsbare personen.

Nu, in 2019, blijft deze verklaring onverminderd van kracht. Daarom heeft de Raad van Kerken onlangs in een brief de betrokken kerken uitgenodigd om een balans op te maken. Wat is er in de tussentijd bereikt in het kader van preventie, hulpverlening, erkenning en genoegdoening?

Binnenkort zal op de website van Raad van Kerken een liturgische handreiking te vinden zijn aan de hand waarvan op de eerste zondag van de Veertigdagentijd in vieringen aandacht aan dit thema besteed kan worden.

Klik HIER voor de brief.