Present logo
Vanwege het coronavirus hebben we te maken met verregaande maatregelen die een grote impact hebben op het dagelijks leven van ons allemaal, maar in het bijzonder dat van kwetsbare mensen. Het zijn onwerkelijke en zorgelijke tijden. Gelukkig zien we veel mooie initiatieven ontstaan waarbij mensen omzien naar elkaar. Een boodschap doen voor mensen die ziek zijn of thuis moeten blijven, een luisterend (telefonisch) oor, aanbod om op kinderen te passen van mensen die wel naar hun werk moeten om de kost te verdienen. Prachtig om te zien!

Op Facebook kun je op diverse manieren hulp vragen en hulp aanbieden, bijvoorbeeld via de site @coronahulpzwolle. Het Rode Kruis heeft een speciaal telefoonnummer in het leven geroepen voor mensen in thuisisolatie/quarantaine: 070-4455888 (voor een luisterend oor, advies of extra hulp). Ook is inmiddels de landelijke website #nietalleen gelanceerd, waarbij Present ook is aangesloten.

Ook in deze tijd helpt Present Zwolle vrijwilligers helpen waar dat dat echt nodig is.
We dragen graag bij op een manier die aanvullend is, zoals we dat altijd al doen. Er zijn namelijk mensen die hulp niet geregeld krijgen via de bestaande kanalen zoals Facebook en het Rode Kruis, bijvoorbeeld omdat ze de taal niet goed spreken, geen Facebook/Whatsapp hebben en of de (sociale) vaardigheden niet hebben om het zelf te regelen. Juist voor die mensen willen we graag Presenthulp organiseren.

Mensen uit jullie kerkelijke gemeente kunnen zich bij ons aanmelden als vrijwilliger als dit wat voor ze is. En als je, bijvoorbeeld als diaken, zo’n kwetsbaar iemand kent voor wie je de hulp niet binnen jullie eigen gemeente geregeld krijgt, kun je deze persoon ook aanmelden.

Als vrijwilliger
Info en aanmelden? Klik dan HIER.

Als diaken iemand aanmelden?
Klik dan HIER.

En voor alles geldt: pas goed op jullie zelf zodat je er voor die ander kunt zijn! Veel sterkte en Gods zegen gewenst!