Collectezak
Tijdens de zes zondagen waarop de Zwolse NGK’s en GKv’s weer gezamenlijke diensten gaan organiseren, zullen in deze kerken de collectedoelen gelijk zijn. Elke samenroepende gemeente is vrij in het organiseren van (een) andere collecte(s). We vragen opnieuw uitdrukkelijk om tijdens deze zes zondagen geen collectebonnen of –munten in de collectezak te doen, behalve in het kerkgebouw waartoe deze behoren.

De manieren die we van harte willen aanbevelen zijn:

  1. contanten
  2. doneren via de GIVT-app
  3. bankoverschrijving via het rekeningnummer van de diaconie
  4. bankoverschrijving via de doel-organisatie

Deze rekeningnummers zullen vermeld zijn in de zomerfolder en op de dia vooraf of tijdens de collecte.

De collectedoelen zijn allemaal Zwolse doelen. Uiteraard gericht op diaconale hulp. Dat is: zorg voor ouderen en jongeren, zieken, kwetsbaren, gevangenen, eenzamen, verslaafden, vluchtelingen.

“..dat wat je voor hen doet, doe je voor Mij..”

 

datum

collectedoel

rekeningnummer

14 juli

Stichting Buiten de boot

NL72 INGB 0006963421 tnv stichting buiten de boot

21 juli

Kledingbank

NL02 RABO 0321433963 tnv st Ruusbroecentrum, ovv kledingbank

28 juli

Hospice Lotus

NL78 RABO 0325495246 tnv Stichting Vrienden van Zorgspectrum Het Zand, ovv hospice lotus

4 augustus

Stichting Gezien Worden

NL 62 RABO 0302878238 tnv stichting gezien worden

11 augustus

De Herberg

NL11RABO 0106681621 t.n.v. Stichting De Herberg

18 augustus

Diaconale Stichting Gevangenenzorg Zwolle

NL77 ABNA 0529516063 t.n.v. DSG Zwolle

De gezamenlijke diaconieën van

GKv Zwolle-Berkum Ichtuskerk
GKv Zwolle-Centrum Plantagekerk
GKv Zwolle-Noord Opstandingskerk
GKv Zwolle-West De Fontein
GKv Zwolle-Zuid Koningskerk
NGK Zwolle Zuiderkerk
NGK II Zwolle CCC