Boom van weemoed en hoop
November is de maand van het terugkijken op het bijna voorbije jaar, dat geeft deze maand iets weemoedigs wat vaak nog versterkt wordt door het wat triestige weer. Terugkijken en herdenken liggen dicht bij elkaar, op 2 november was het Allerzielen en zondag 22 november is het in veel Protestantse kerken Eeuwigheidszondag. We denken terug aan degenen die overleden zijn of zoals Gerrit Achterberg het verwoordde in zijn gedicht November: “We kijken in de gaten van het jaar.”

Dit jaar krijgt het herdenken een extra dimensie doordat er, vanwege de corona, meer mensen overleden zijn dan in andere jaren. Vanuit de Hoofdhof, de Sionskerk, de Ichthuskerk en de Wijkvereniging Berkum is daarom het initiatief ‘Grenzeloos Herdenken’ ontstaan, bedoeld om voor alle overledenen uit Berkum van dit bewogen jaar ergens in de wijk een herinnering te plaatsen. Na overleg met de gemeente is besloten om in het Reviusplantsoen een walnotenboom te planten en daar een herinneringsteken bij te plaatsen. Op zaterdagmiddag 14 november is deze boom in besloten kring, vanwege de coronamaatregelen, geplant en de hoop is om in het voorjaar 2021 een herdenking met een grotere groep te kunnen houden, u hoort daar te zijner tijd meer over.

Een walnotenboom kan uitgroeien tot een grote en sterke boom die het honderden jaren kan volhouden. Zo’n jonge boom is daarmee een teken van hoop, het virus heeft niet het laatste woord. Toch is er ook de weemoed, hij staat er als een herinnering aan dierbare wijkgenoten die niet meer onder ons zijn.

We wensen deze boom een lang leven toe.

De organisatoren

Boom van weemoed en hoop2