Coronavirus
Zoals u weet worden er overal maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Ook als kerk in Berkum willen we hierin verantwoord handelen. In dit bericht noemt de bestuursraad een paar van onze maatregelen. 

Als eerste willen we u wijzen op de adviezen die RIVM en GGD via de landelijke media verspreiden. Belangrijk hierin zijn het niet in gevaar brengen van uzelf en anderen. Wanneer u niet fit bent, kom dan niet naar plekken waar veel mensen samen zijn zoals de kerk. Al onze diensten zijn ook online en via kerk-tv te volgen. Daarnaast wijzen we iedereen op de maatregelen voor persoonlijke hygiene, zoals het regelmatig wassen van de handen, het gebruiken van papieren zakdoekjes en het hoesten en niesen in de elleboog.  

Daarnaast zullen we in de kerk zelf tijdelijk geen handen geven, ook niet bij aanvang van de eredienst door de ouderling aan de predikant. Hier zal een andere groet gedaan worden. De collecte zal in de vorm van een deurcollecte gehouden worden. De diaconie bereidt de eerstvolgende avondmaalsviering voor met alle mogelijk zorg hieromheen. Waar nodig maken we extra schoon in het gebouw. 

We willen doorgaan met het organiseren van kerkdiensten. Wanneer het onverantwoord wordt dat deze fysiek bezocht wordt, dan zullen we de dienst doorzetten maar u oproepen om dit via de moderne media te volgen. We bidden samen om herstel voor zieken en wijsheid voor artsen en bestuurders. 

Wanneer er meer maatregelen nodig zijn dan informeren we u hier over.

Meer informatie over het virus is te vinden via https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden.