Nieuws

Challenge
In de komende weken zouden we het leuk vinden om met elkaar een Challenge (wedstrijd) te gaan doen. We hebben een overzicht gemaakt van verschillende opdrachten die je kunt uitvoeren. Op zondag doen we een speciale (bijbelse) challenge en die hoor je tijdens de kerkdienst. De opdrachten zijn voor jong en oud!

Vaderhart.nl
Strategisch winkelen, goed bedenken wat je nodig hebt, zodat je niet snel terug hoeft.
Strategisch winkelen, efficiënt de winkel door zodat je snel weer buiten staat.
Strategisch winkelen, steeds 1.5 m afstand houden en ‘obstakels’ vermijden.

Stille Week logo
De Stille Week voor Pasen is van maandag 6 april tot en met donderdag 9 april. In die week willen we graag, samen met iedereen die dat wil, stilstaan bij het lijden en sterven van onze Heer, Jezus Christus.

Er is elke avond een uitzending van ongeveer een half uur. In het programma zitten schriftlezing, overdenking, gebed, luisterliederen en een gedicht.

Deel de zomer
Deze actie kan gewoon doorgaan ondanks de coronacrisis, zolang we rekening houden met de richtlijnen van de RIVM. Deze actie is niet anders dan bijvoorbeeld boodschappen doen voor een ander.

Coronavirus hulplijn
DIT KONINGSKIND BRENGT, JUIST NU, EXTRA HOOP EN STEUN VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING EN HUN NAASTEN. 

De telefonische hulplijn en chat zijn extra beschikbaar voor alle vragen! Het coronavirus geeft veel onrust en onzekerheid. Juist voor mensen met een beperking en hun naasten zijn dit spannende tijden. De vaste patronen vallen weg. We ervaren dat er erg veel vragen zijn. Daarom doen we er alles aan om er juist nu te zijn, voor iedereen met een beperking en hun naasten. De telefonische hulplijn en de facebook chat zijn extra beschikbaar zodat iedereen met vragen, behoefte aan ondersteuning of gewoon een luisterend oor bij Dit Koningskind terecht kan.  

Thuisviering
Het Praktijkcentrum biedt op de site lerenindekerk.nl een programma aan voor een thuisviering. Onderdelen uit de programma’s kun je ook gebruiken om te delen in de appgroep van je kring of club zodat je toch contact met elkaar blijft houden. In de thuisvieringen sluiten we aan bij elementen die ook in de normale kerkdienst een plek hebben. Klik HIER.

Steunpunt Liturgie geeft ook tips voor thuisvieringen. Klik HIER.

 

Een kerk een familie
Hoe kunnen we elkaar bemoedigen, juist in deze ongewone tijd? En hoe kunnen we de vervolgde kerk blijven dienen? Als antwoord op die vragen is Open Doors op 26 maart gestart met een nieuwe campagne ‘Eén kerk, één familie’. Op hun YouTube-kanaal verschijnt een gebedsvlog die aansluit bij de gebedskalender.

Red een kind logoCorona noodfonds

Wereldwijd blijft het coronavirus zich verspreiden. Deze ontwikkelingen baren ons grote zorgen, temeer omdat veel landen totaal niet tegen dit virus zijn opgewassen. Hierdoor kan deze pandemie uitdraaien op een humanitaire ramp van ongekende omvang. Daarom heeft Red een Kind het corona noodfonds in het leven geroepen.

Eén van onze gemeenteleden attendeerde de redactie op een lied dat speciaal vanwege de Coronacrisis is geschreven door Annewil de Jong en William Boer.

Klik HIER om het lied te beluisteren.

De tekst van het lied is als volgt:

De maatregelen die we als Ichthuskerk genomen hebben om het Corona-virus tegen te gaan, zullen we, in navolging van het landelijke advies, verlengen tot 1 juni. Dat betekent dat we tot die datum geen publiek toegankelijke erediensten zullen beleggen. Met de uitzendingen van de diensten zullen we doorgaan. Als u suggesties of goede ideeën heeft over de invulling van diensten of het (samen)leven als gemeente in onze stad, neem dan contact op met het wijkteam of onze scriba (scriba@gkv-zwolle-berkum.nl). 

ZOA Froukje
Ons gemeentelid Froukje Sikkema-van Sleen helpt ZOA in het bereiken van haar doelen door geld op te halen via een online collectebus. Elke gift, groot of klein, is welkom. Geef jij ook?

DPZ logo
Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. De kerk is echter wel geroepen om in deze tijd van spanning en onzekerheid, hoop en troost te bieden en te verspreiden.

Onderweg gratis
Lees ons nieuwste nummer over migrantenkerken gratis! Deze kleurrijke editie wordt aan iedereen cadeau gegeven als opstekertje in een tijd dat mensen meer thuis zijn vanwege de coronamaatregelen.

Klik HIER om het magazine te downloaden.

Help mee juist nu
Christelijke hulp- en wederopbouworganisatie ZOA heeft besloten om de collecteweek die eind maart gehouden zou worden niet in de gebruikelijke vorm door te laten gaan vanwege de opmars van het coronavirus. Collectanten gaan niet met de collectebus langs de deuren. De organisatie dreigt 800.000 euro minder te ontvangen als gevolg van deze maatregel. Om dit te voorkomen, zal de collecte dit jaar volledig online plaatsvinden.

Present logo
Vanwege het coronavirus hebben we te maken met verregaande maatregelen die een grote impact hebben op het dagelijks leven van ons allemaal, maar in het bijzonder dat van kwetsbare mensen. Het zijn onwerkelijke en zorgelijke tijden. Gelukkig zien we veel mooie initiatieven ontstaan waarbij mensen omzien naar elkaar. Een boodschap doen voor mensen die ziek zijn of thuis moeten blijven, een luisterend (telefonisch) oor, aanbod om op kinderen te passen van mensen die wel naar hun werk moeten om de kost te verdienen. Prachtig om te zien!