Nieuws

Gods geest in en op ons
In juni 2018 verscheen het eerste boek van de nieuwe discipelschap-serie: Groeien in geloof. Het tweede boek van de serie is nu verkrijbaar: Gods Geest in en op ons. De Heilige Geest zoekt mensen die Hem toestaan het leven van Jezus door hen heen te leven. Daarvoor is het belangrijk dat je het verschil leert zien tussen de Heilige Geest in ons en de Heilige Geest op ons.

Deja vu
Vorig voorjaar is de kringloopwinkel Déjà Vu aan de George Stephensonstraat in de Marslanden gestart. Heel wat mensen hebben er hun eerste schreden gezet om wat te brengen of om wat te kopen. Klanten die de winkel binnenstappen zijn verrast: "Wat ziet het er hier netjes en aantrekkelijk uit". Dat is precies waar al de enthousiaste vrijwilligers van de winkel en het magazijn het voor doen. Zodat er goed verkocht wordt en de opbrengst besteed kan worden aan het goede doel; Stichting Red een Kind. Zij zetten zich al 50 jaar in voor kinderen in delen van de wereld waar nog te veel mensen sterven aan de gevolgen van armoede.

Ranglijst chtistenvervolging
Christenen lijden in zeker 73 landen in de wereld onder zware tot extreme geloofsvervolging. Dat meldt Open Doors op basis van de nieuwste Ranglijst Christenvervolging die woensdag 16 januari is gepubliceerd.


Onderweg naar 1 kerk
Een nieuwe kerk bedenken… Zomaar, in je eigen hoofd. De ideale kerk. Ga er maar eens voor zitten. Hoe zou die eruit zien? Wat krijgt in die kerk een belangrijke plek en wie mogen er allemaal zijn?

De Regiegroep die het proces van hereniging van GKv en NGK begeleidt, wil met de gemeenten en gemeenteleden in gesprek over de vraag hoe die nieuwe kerk er uit zou moeten zien. Met het oog daarop gaat de Regiegroep de komende maanden het land in om met kerkleden daarover te praten. Ook worden gemeenten gestimuleerd om in eigen kring – in kerkenraden, op gemeente- en kringavonden – en samen met andere gemeenten dat gesprek te voeren.


Week van Gebed 2019
De Week van Gebed 2019, die wordt georganiseerd door de Raad van kerken Nederland en Missie Nederland, heeft dit jaar als thema: RECHT VOOR OGEN
Het thema is dit jaar gekozen door de kerken in Indonesië. Zij willen graag het recht voor ogen houden en zij blijven zoeken naar eenheid.

You raise me up
Eén van onze gemeenteleden was onder de indruk van het mooie lied "You raise me up" op YouTube en wil dat graag met u delen. Bent u ook iets moois tegengekomen en wilt u dat graag met anderen delen? Laat het dan weten via website-ichthuskerk@hotmail.com

Klik HIER om het nummer te beluisteren (met Nederlandse tekst).


Nieuwe Jongerenbijbel
"De Bijbel – saai of te moeilijk voor jongeren? Daar geloven wij niks van. Komend voorjaar presenteren we daarom onder meer een voorproefje van een nieuwe Jongerenbijbel.”


Luigi Gioia
De bekende Italiaanse benedictijner monnik en systematisch theoloog Luigi Gioia geeft wereldwijd spirituele retraites. Gioia komt in februari 2019 naar Nederland in verband met de verschijning van zijn nieuwe boek Aangeraakt door God. Tijdens zijn bezoek vinden er verschillende events plaats waarin aandacht voor gebed en contemplatie centraal staat.


Week van Gebed 2019
'Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari. Het thema haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië. De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Deze thematiek sluit prachtig aan bij de Week van Gebed voor de eenheid.


Plant een bijbel
De Bijbel is een lamp voor de voet en een licht op het pad. God gebruikt Zijn Woord om in de duisternis met Zijn Licht te schijnen. In veel gebieden op deze wereld zijn echter weinig Bijbels. Veel christenen hebben geen eigen Bijbel. Via de potgrondactie Plant een Bijbel werden vorige jaren duizenden Bijbels geschonken aan christenen. Een eigen Bijbel helpt hen een lichtend licht te zijn. Helpt u dit jaar (weer) mee om Bijbels te verspreiden?


GIVT
De diaconie wenst u Gods onmisbare zegen toe voor het nieuwe jaar.

In het nieuwe jaar willen we ook een nieuwe manier van collecteren introduceren. We gaan vanaf 13 januari ook digitaal collecteren door middel van de GIVT- app welke u op de smartphone kunt installeren.


Tafeltennis2
Vrijdag 1 februari wordt het vierde Ichthus TafelTennisToernooi gehouden! Inmiddels hangen de opgavelijsten in de hal en kun je je opgeven. Opgeven kan ook door een mailtje naar èèn van ons te sturen. Met de uitslagen van de eerdere toernooien kunnen we een nog beter en spannender poule-indeling maken, dus schroom niet om je op te geven. Vrienden, bekenden, buren, en wat dies meer zij zijn ook van harte uitgenodigd om mee te doen.

MSNK 2019 2
Zijn jouw kids ook helemaal weg van Make Some Noise Kids? Kom dan naar de gloednieuwe MSNK-liveshows van 2019! In 2018 bezochten duizenden kinderen de liveshows van Make Some Noise Kids. In het voorjaar van 2019 komt Make Some Noise Kids nog een keer terug met deze spectaculaire liveshows.


Same kind of different as me
Op vrijdag 25 januari vindt er in de Ichthuskerk een vrouwenfilmavond plaats. De film "Same kind of different as me" is dan te zien. Deze film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal.