Nieuws

Open blik
Welke pijn of welk verdriet zou je als eerste oplossen? Welk onrecht raakt jou het meest op dit moment? Noem drie redenen om niet te evangeliseren. Een collega vraagt wat je geloof voor jou betekent. Wat zeg je?

Dit zijn een paar voorbeelden van meer dan zestig vragen, stellingen of dillema’s uit Open Blik. Een nieuw spel van Diaconaal Steunpunt dat je helpt om samen in gesprek te zijn over het delen van geloof, hoop en liefde. Persoonlijk en als gemeente. Je kunt het spelen met je kring, je gespreksgroep, op een gemeenteavond of met je vrienden. Het is een spel zonder spelregels. Pak gewoon om de beurt een kaart en geef een eerlijk antwoord.

Klik HIER om te bestellen.

Kerk zijn op de rand
Hoe ben je als kerk vandaag de dag missionair? Hoe deel je geloof, hoop en liefde
?
Deze vragen staan centraal tijdens de werkconferentie ‘Kerk-zijn op de rand’ op 25 januari 2020 in Utrecht. Deze conferentie biedt een gevarieerd programma vol inspirerende verhalen, praktische workshops en verschillende uitwisselingsmomenten. Samen nadenken over missionair kerk zijn anno 2020. Het doel is om een brug te slaan tussen het missionaire werkveld en de lokale kerken, en een beweging in gang te zetten om op een frisse manier missionair present te zijn in de samenleving.

kerstnachtviering 24 12 2019

Berkumstede
U wordt uitgenodigd om op Eerste Kerstdag mee te komen zingen, onder muzikale begeleiding, op de verschillende verdiepingen. Om vijf voor half negen wordt u verwacht in de hal van Berkumstede. Om negen uur sluiten we het geheel af.

Naast december
Hebt u ‘m al ingekeken: de nieuwe, Indonesische kijk- en vertelbijbel? Afgelopen najaar kregen alle kerken in Overijssel en Noordoostpolder een exemplaar aangeboden. Daarom staat in de nieuwste editie van Naast het verhaal van Job afgedrukt, met de veelkleurige illustraties van een Indonesische kunstenaar erbij. Prachtig!

Kerstliederen winkelplein 2019
Op vrijdag 20 december tussen 17.00 uur en 18.30 uur ’s avonds gaan we vanuit de kerken van Berkum weer Kerstliederen zingen op het winkelplein. Het repertoire bestaat uit bekende Nederlandse kerstliederen. Wie mee wil zingen is van harte welkom vanaf 16.55 uur op het winkelplein. Later aansluiten is ook geen probleem. Vraag even naar een liedboekje. Jong en oud, iedereen is van harte welkom om te zingen of te luisteren.

Voor informatie kunt u terecht bij Ake Sikkema, 06-20704359 / 038-4550292, e-mail asikkema.1@hccnet.nl.

Namens de werkgroep Kerk in de Wijk (De Hoofdhof, Sions- en Ichthuskerk).

Zandprinses3