Nieuws

Adventskalender Verre Naasten
De Adventstijd is een tijd waarin we mogen uitkijken naar het feest van Jezus' geboorte. Wil je daar ook elke dag even bij stilstaan? Meld je dan aan voor de online Adventskalender van Verre Naasten.

Bedankt voor uw corona noodhulp gift
Afgelopen maanden ontvingen we van uw kerk een gift voor onze corona-noodhulpactie via kerkenhelpenkerken. Hartelijk dank daarvoor! Dankzij onder andere uw bijdrage konden we 30 van onze partners helpen, in 14 verschillende landen. Vele duizenden gezinnen ontvingen een voedselpakket en hebben zo iets van Gods genade gezien.

Red een kind logo
Red een Kind is een christelijke, internationale ontwikkelingsorganisatie in 1968 opgericht in Nederland en werkzaam in India en diverse Afrikaans landen. Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede, hun familie en hun hele leefomgeving. Er wordt samengewerkt met verschillende Nederlandse, internationale en lokale organisaties. De hulp die verstrekt wordt, wordt o.a. gefinancierd uit donaties van particulieren, kerken, stichtingen, bedrijven en scholen.

Boom van weemoed en hoop
November is de maand van het terugkijken op het bijna voorbije jaar, dat geeft deze maand iets weemoedigs wat vaak nog versterkt wordt door het wat triestige weer. Terugkijken en herdenken liggen dicht bij elkaar, op 2 november was het Allerzielen en zondag 22 november is het in veel Protestantse kerken Eeuwigheidszondag. We denken terug aan degenen die overleden zijn of zoals Gerrit Achterberg het verwoordde in zijn gedicht November: “We kijken in de gaten van het jaar.”

Weloverwogen
Vers van de pers: een nieuw studiedagboek van Kees Goedhart! Op zijn toegankelijke manier reikt hij voor elke dag principes en inzichten uit de Bijbel aan. Soms ontroerend, soms confronterend. Vaak met een vleugje humor, altijd hoopvol en opbouwend.

Voedselpakketten actie Roemenie
Ook dit jaar willen we weer voedselpakketten verzorgen voor de gemeenteleden in Cluj die oud, ziek of gehandicapt zijn. De gemeente daar telt ongeveer 2.300 leden, waarvan 400 gezinnen in armoede leven. De zorg in Roemenië voor deze mensen is heel minimaal. Daarom willen we graag samen met de gemeente van de Fonteinkerk en de Opstandingskerk weer geld inzamelen voor deze actie.

Ik ben
“Wat is de waarde van een predikant voor jou? En hoe belangrijk vind jij het dat jouw kerk een eigen predikant heeft? Daarover wordt in onze kerken heel verschillend gedacht, ontdekten Steunpunt Kerkenwerk (SKW) en de Theologische Universiteit Kampen (TUK). En dat roept een spannende vraag op: Wat is anno 2020 de rol én toegevoegde waarde van een predikant?

Kroon op je werk
Je bent christen en wilt graag tot zegen zijn, maar hoe doe je dat in je dagelijkse werk? Hoe kun je ook op je werk christen zijn en niet alleen in de kerk? Wat zegt de Bijbel eigenlijk over ons werkleven? Hoe kun je een positieve invloed hebben op de werkcultuur? Dit zijn zo maar wat vragen die jou en mij als werkende christenen kunnen bezig houden.