Nieuws

Graag meld ik me bij u namens het bestuur van onze Kringloopwinkel voor Red een Kind in Zwolle-Berkum. Wij zijn een christelijke stichting die uitsluitend werkt met vrijwilligers (verschillende ook lid van de Ichtus-kerk), zodat de opbrengst van onze verkoop voor het grootste deel gaat naar de projecten van Red een Kind in India en Afrika waar wij helpen kinderen en hun gezinnen uit de armoede te laten groeien.

Op 19 november wordt er weer een boekenmarkt gehouden in de Ichthuskerk. Dit is in samenwerking met De Hoofdhof en de opbrengst is bestemd voor Noodhulp in Pakistan. 

Beste mede Zwollenaren,Warme sokken, warm gebed en warme gaven gevraagd! Ook in 2022 vragen wij graag weer aandacht voor de Kerstpakkettenactie van KerstZwolle. Waar we vorig jaar door Corona niet konden inzamelen bij de supermarkten, doen we dat hopelijk dit jaar wel! Daarvoor hebben we weer hard de handjes nodig van zo'n 700 vrijwilligers, evenals gulle gevers en gebed.

HC – wat moet je ermee?

Nieuwe podcastserie over de Heidelbergse Catechismus

‘Een boek van vroeger, waar je met plezier aan terugdenkt, heb je dat?’ Dominee Simon van der Lugt wel: ‘Het is een heel oud boekje: de Heidelbergse Catechismus uit 1563, en weet je: ik hou gewoon van dat boekje!’ Samen met dominee Gertjan Klapwijk blaast hij het stof van dit oude geschrift door een podcast van 15 afleveringen waarin zij vrijwel alle 52 zondagen van de catechismus bespreken. 

Nu de winter voor de deur staat, de portemonnees steeds wat leger raken en de energiecrisis nog niet ten einde is, hebben Meer doen met minder geld, Duurzaam Holtenbroek en Travers welzijn noord de krachten gebundeld om een activiteit neer te zetten voor iedereen. Namelijk een grootschalige kledingruil.

koster

Bij de Ichthuskerk in Zwolle-Berkum is per 1 december 2022 plaats voor een

             KOSTER voor 20 uur per week

Wij zoeken een koster met hart voor het kerkgebouw en haar bezoekers.

De taken zullen zijn het:

  • zijn van gastvrouw/gastheer in en rond het kerkgebouw
  • in gereedheid brengen van het kerkgebouw voor gebruik door de gemeente en voor verhuur
  • schoonhouden van het gebouw en onderhoud van het omliggend terrein
  • beheren van de inventaris van het gebouw
  • bedienen van alle installaties in het kerkgebouw
  • zijn van aanspreekpunt en coördinator van activiteiten in het gebouw
  • leiding geven aan hulpkosters en vrijwilligers
  • initiatief nemen tot verhuur van (delen van) het gebouw
  • verstrekken van dranken en incidenteel broodmaaltijden tijdens bijeenkomsten
  • voeren van administratie m.b.t. exploitatie van het gebouw

Opleidingseisen: MBO-3-niveau, BHV en EHBO in bezit of op korte termijn te behalen.

Affiniteit met geluid-, video- en projectiesystemen is een pré.

De reden van openstellen van de vacature is pensionering van de huidige koster.

Salariëring zal gebeuren volgens de arbeidsvoorwaardenregeling van Steunpunt Kerkenwerk volgens schaal 3. Het salaris is min. € 2.274 tot max. € 3024 excl. vakantietoeslag bij een volledige baan van 38 uur.

Inlichtingen over deze vacature kunt u opvragen bij de voorzitter van de Commissie van Beheer, mobiel 06-51291476 en/of op vzcvb.zwolleberkum@gmail.com.

Sollicitaties kunnen ingediend worden op bovengenoemd mailadres.

 

 

De komende maanden organiseert Dit Koningskind weer verschillende activiteiten. Hiermee ondersteunen wij christenen met een lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke of sociale beperking en degenen die om hen heen staan.

De komende tijd zijn er weer meerdere “KOM MEE“/ LEERAVONDEN in Berkum. Hieronder het complete programma. De avonden vinden allemaal plaats in de Ichthuskerk en starten om 20:00 uur.

Dit Koningskind organiseert online / fysiek de volgende activiteiten: 

Er voltrekt zich een grote humanitaire ramp in Oekraïne, de situatie verergert snel. Sinds de Russische invasie zijn al honderdduizenden mensen op de vlucht geslagen. Andere mensen hebben vanwege armoede of ouderdom geen andere optie dan in de levensgevaarlijke situatie te blijven. Als diaconie roepen we je op tot actie. Hulp is hard nodig. Een groot aantal christelijke hulporganisaties waaronder ZOA, Tearfund, Dorcas en Red een kind hebben zich verenigd in het Christelijk Noodhulpcluster. Zij verlenen noodhulp in de vorm van opvang, voedsel, drinken, dekens, bedden en traumazorg. Dit doen we zowel in Oekraïne als in de omliggende landen waar de vluchtelingen stranden. Samen kunnen we er zijn voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Help je mee?