Nieuws

Kop koffie
Woont u in Berkum? Dan bent u van harte uitgenodigd voor een koffieochtend in Berkumstede (zaal de Brink) op donderdag 6 juni a.s. Tijdens deze ochtend willen we elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan over de vraag: Wat verwacht u van de kerk?
Als kerken willen we samen actief zijn in de wijk. Maar hoe moeten we dat doen? Daarover kunt u meepraten. Kerkelijk werker Jeroen Knol zal de ochtend leiden. We beginnen om 10.00 uur.

U bent van harte welkom!

Voorjaarsconcert
Zaterdag 25 mei geeft het Christelijk Jongerenkoor Rejoice van Urk o.l.v. Jelle Jan Loosman en het Gereformeerd Mannenkoor IJsselmond uit Hasselt, o.l.v. Marinus ten Napel voor u een voorjaarsconcert. In aanloop naar de zomer een mooi moment om een concert te geven. Beide koren brengen een gevarieerd programma dat afgewisseld wordt met samenzang en een instrumentaal intermezzo. Dit alles in een prachtige kerk met een heel mooie akoestiek!

 


Als kanker je raakt
De stichting Als kanker je raakt organiseert op woensdag 5 juni 2019 de kleinschalige ontmoeting Rouw in mijn hart voor iedereen die een dierbare heeft verloren aan kanker of aan een andere ziekte. Iedereen is welkom van 10.30 tot 15.30 uur in de Smidse, Hezenbergerweg 50 in Hattem.

 

Alon Davidi
Op dinsdag 4 juni is er in Zwolle een lezing met Alon Davidi uit Israël met als thema: Het leiden van een stad tijdens 17 jaar terreur. De bijeenkomst vindt plaats in de Zuiderhof, Troelstralaan 25 in Zwolle. De aanvang is om 20.00 uur en de toegang is gratis.

 

Burenhulp Berkum logo
Burenhulp Berkum is een vervolg op Noaberschap en daarmee een hernieuwd initiatief van betrokken Berkumers. Het is een samenwerking tussen de Ichthuskerk, de Hoofdhof en de wijkvereniging met als doel het bieden van ondersteunende hulp aan mensen die het zelf niet meer kunnen of eenzaam zijn. Als Ichthuskerk willen we hiermee invulling geven aan het verlangen om als christenen er voor een ander te zijn in de wijk.

 

GKv
De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) willen zich graag eigentijds op internet blijven presenteren. Daarom zijn ze van plan om de website www.gkv.nl grondig te vernieuwen en denken ze na over uitbreiding van het gebruik van social media als Facebook, Twitter en Instagram.

Klaas en Marten
In de zalen van onze kerk is een nieuwe expositie ingericht. Deze keer zijn het foto's van Marten Beeftink en Klaas Jager.