Nieuws

 

Fijne zomer

Vanaf medio augustus gaat de redactie van deze website weer volop aan de slag om u van publieke nieuwsberichten te voorzien. Heeft u deze zomer echter een belangrijk bericht voor het intranet (inloggedeelte), mail dat naar website-ichthuskerk@hotmail.com en het zal daar gewoon geplaatst worden.

Collectezak
Tijdens de zes zondagen waarop de Zwolse NGK’s en GKv’s weer gezamenlijke diensten gaan organiseren, zullen in deze kerken de collectedoelen gelijk zijn. Elke samenroepende gemeente is vrij in het organiseren van (een) andere collecte(s). We vragen opnieuw uitdrukkelijk om tijdens deze zes zondagen geen collectebonnen of –munten in de collectezak te doen, behalve in het kerkgebouw waartoe deze behoren.

 

klok 9 uur

Van zondag 14 juli t/m zondag 18 augustus zijn er tussen de GKv-NGK-CGK kerken in Zwolle weer afspraken gemaakt over de ochtenddiensten. Omdat een aantal predikanten twee keer moeten voorgaan in een ochtenddienst, is er gekozen voor een vroege en een late dienst. In Berkum beginnen alle ochtenddiensten om 9.00 uur.