Kerkdienst

Kalender
Agenda website
Datum
24 september 2023 16:30

Beschrijving

Voorganger
ds At Kramer

Collectedoel
Kerk

Extra collecte: ZOA

Liturgie

Welkom

Votum en zegengroet

Psalm 63: 1, 2

Gebed

Inleiding op Schriftlezing.

Lezen: Hebreeën 11

NLB 802 Door de wereld gaat een woord.

Preek

Zingen: GK (2006) 143: 1, 2 Een vast burcht

Geloofsbelijdenis

Gebed

Collecte

NLB 416 Ga met God…

Zegen.

Volgende reeks activiteiten

De reeks activiteiten begint op 08 januari 2023 en eindigt op 31 december 2023.