Kerkdienst (startzondag)

Kalender
Agenda website
Datum
24 september 2023 09:30

Beschrijving

Voorganger
ds Yoo Eun Seong 

Collectedoel
Emeritering

Extra collecte: ZOA

Liturgie

Votum

Zegengroet: Genade zij u en vrede van Hem,

Die is en die was en die komt,

En van de zeven geesten, die voor zijn troon zijn,

En van Jezus Christus, de getrouwe getuige,

De eerstgeboren der doden

En de overste van de koningen der aarde.

Antwoordlied: Opw. 797 (Breng ons samen)

Tien Woorden (Tien geboden in gewone taal)

Gebed om verlichting door de heilige Geest

Kinderlied: Zie de zon, zie de maan (Elly&Rikkert)

Schriftlezing: 1 Petrus 1: 1 – 21

Tekst: Zondag v&a 86 van de Gewone Catechismus

Zingen: oude GK 119: 1, 2 en 5 (De kerk van alle tijden)

Preek

Amenlied: Opw. 798 (Houd vol)

Dankzegging en voorbede

Collecte

Slotlied: GK 250: 1 – 3 (God is getrouw, zijn plannen falen niet)

Zegen De genade van onze Here Jezus Christus, en de liefde van God, en de eenheid van de heilige Geest zij met u allemaal

Volgende reeks activiteiten

De reeks activiteiten begint op 08 januari 2023 en eindigt op 31 december 2023.