Kerkdienst

Kalender
Agenda website
Datum
23 juli 2023 09:00

Beschrijving

Voorganger
Evert Jan Broekhuizen

Collectedoel
23 juli: De Aanloop.
Al vele jaren komen er op donderdagavond gasten voor een warme maaltijd, voor ontmoeting en gesprek en voor Bijbelstudie naar de soosruimte van de Plantagekerk. Het gaat om christenen uit andere kerken, niet- of ex-christenen, dak- en thuislozen, (ex-)verslaafden, en mensen die een moeilijke tocht door het leven maken, naast mensen die opgewekt door het leven gaan. Zij ontmoeten elkaar en de medewerkers en eten samen. Er is ook, voor wie dat wil, gelegenheid om samen Bijbelstudie te doen.

Liturgie

Welkom ouderling van dienst

Zingen Gezang 1: 1 & 2 – God heeft het eerste woord (LB73)

Votum en groet

Zingen Gezang 1: 3 & 4 – God heeft het eerste woord (LB73)

Gebed

Zingen Psalm 133 (De Nieuwe Psalmberijming)

Schriftlezing Genesis 4:1-16

Johannes 3:16

Zingen Psalm 116: 1-4 (De Nieuwe Psalmberijming)

Verkondiging

Zingen Opwekking 811 – Was mij witter dan sneeuw (psalm 51)

Gebed

Collecte

Slotzang Opwekking 767 – Hoe mooi en hoe heerlijk

Zegen

Volgende reeks activiteiten

De reeks activiteiten begint op 08 januari 2023 en eindigt op 31 december 2023.