Kerkdienst

Kalender
Agenda website
Datum
16 juli 2023 09:30

Beschrijving

Voorganger
Jan Griffioen

Collectedoel
Emeritering

Liturgie

Mededelingen van de kerkenraad

Welkom

Stil moment

Zingen: Votum en groet van Sela

Zingen: GKB 149 “Zie ik sterren aan de hemel staan”

Gebed

Lezen van de wet

Zingen opwekking 687 “Heer wijs mij de weg “ vers 1 en 2

Kindmoment

Luisterlied: ” de tien maagden”

Lezen; Mattheus 25: 1-13

Preek: “geloven is niet vrijblijvend”

Zingen; Liedboek 751”Jezus verschijnt te middennacht” : 1, 2 en 4

Dankgebed

Zingen opwekking 136 “ Abba Vader “

Collecte

Zingen NLB 747 “ Eens komt de grote zomer “ : 1,2 en 6

Zegen zingend: “ Gods zegen voor jou”

koffiedrinken

Volgende reeks activiteiten

De reeks activiteiten begint op 08 januari 2023 en eindigt op 31 december 2023.