Kerkdienst

Kalender
Agenda website
Datum
18 juni 2023 09:30

Beschrijving

Voorganger
ds. Wolter Huttinga

Collectedoel
Kerk

Liturgie
Welkom

Votum en groet

Zingen: Liedboek 216 (‘Dit is een morgen’)

Gebed

Bijbellezing: Filippenzen 2:5-11 en Johannes 12:24

Zingen: Liedboek 841: 1,3,4 (‘Wat zijn de goede vruchten’)

Preek: Sterven en opstaan: de dubbele beweging van Christus

Zingen: Liedboek 858 (‘Vernieuw in ons, o God’)

Gods wil voor ons leven: Galaten 5:13-26

Zingen: ‘Het Woord van God’, Sela

Gebed

Collecte

Zingen: ‘Heer, U bent mijn leven’ (GK 177)

Zegen

Volgende reeks activiteiten

De reeks activiteiten begint op 08 januari 2023 en eindigt op 31 december 2023.