Kerkdienst (Eerste Pinksterdag)

Kalender
Agenda website
Datum
28 mei 2023 09:30

Beschrijving

Voorganger
Ds. At Kramer

Collectedoel
Missionair

Liturgie

Zingen Opw. 623 ´Laat het huis gevuld zijn´    muziekgroep

Welkom en mededelingen

Votum en groet

Zingen psalm 87     orgel

1. Cantorij

2. Allen

3. Cantorij

4. Allen

5. Allen (met tegenstem cantorij)

Gebed

Kindermoment, kinderen naar kinderkring

Zingen (als inleiding op de Bijbellezingen) ´Kom Geest van God, en raak ons hart´           orgel

1. Allen

2. Cantorij

3. Allen

4. Allen

Lezen Handelingen 2 : 1 – 13

           Johannes 16 : 1-16

Zingen ´De wind steekt op´ (Sela)    muziekgroep

Preek

Zingen NLB 670 ‘Kom Schepper God, o heilige Geest’   orgel

1. Allen

2. Cantorij

3. Mannen

4. Vrouwen

5. Allen

6. Cantorij

7. Allen

Wet / nieuw leven door de Geest / vruchten van de Geest

Zingen Opw. 343 ‘Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart’ muziekgroep

Gebed

Collecte

Zingen ‘Wat een grote liefde’ (Sela) muziekgroep

Zegen en gezongen amen

Volgende reeks activiteiten

De reeks activiteiten begint op 08 januari 2023 en eindigt op 31 december 2023.