Kerkdienst

Kalender
Agenda website
Datum
21 mei 2023 09:30

Beschrijving

Voorganger
ds Dinand Krol 

Collectedoel
Kerk

Liturgie

Votum en groet

Psalm 103 : 1,5 GK

Gods wet in nieuwtestamentisch licht (Rom. 12,1-3.9-21)

Psalm 103 : 8,9 GK

Gebed

Kindermoment door Marja den Ouden

OTH 531 Jezus is de goede Herder

Schriftlezing door …

  • Johannes 14,15-31

Gezang 213 : 2,3 GK Want zo lief had God de wereld

Preek over Johannes 14,18 – Je staat er niet alleen voor!

Psalm 27 : 3,4 NPB Heer, hoor mijn roepen, antwoord op mijn smeken

Dankzegging en voorbede

Collecte

LB 838 : 1,2,3 O grote God die liefde zijt

Zegen

Volgende reeks activiteiten

De reeks activiteiten begint op 08 januari 2023 en eindigt op 31 december 2023.