Kerkdienst (met viering avondmaal)

Kalender
Agenda website
Datum
30 oktober 2022 09:30

Beschrijving

Voorganger
ds. Gertjan Klapwijk

Collectedoel
Wijkbrunch

Liturgie

 • Welkom
 • Votum en zegengroet
 • Zingen Gk174 (Zo vriendelijk en veilig als het licht)
 • Gebed
 • Kindmoment Eliene Bos
 • Kinderlied Elly en Rikkert ‘Het beste voor het laatst bewaard’ Luisterlied: https://www.youtube.com/watch?v=sYFgsXEiQ1Y
 • Kinderkring voor de groepen 1-3 van de basisschool
 • Lezen: Lucas 22:14-20
 • Meditatie
 • Zingen NLB762, door gemeente en cantorij (De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan)
 • 1 cantorij, 2 allen, 3 cantorij, 4 allen, 5 cantorij, 6 allen
 • Avondmaal
 • Als ‘toeleiding’ zingen we Psalm 103:3,4 (Hij is een God van liefde en genade)
  Dan horen we woorden over het Avondmaal
  Voor het aangaan zingen we ‘voordat ik kan ontvangen brood en wijn’
  Tijdens de viering zingen we
 • NLB972:1,2,5,9,10 (Hoe goed, o Heer, is ’t hier te zijn)
 • Sela Aan uw tafel
 • Opw.461 (mijn Jezus, mijn Redder)
  Na afloop woorden over het nieuwe, dankbare leven
 • Zingen Gk155:5 (wil, U ter eer)
 • Gebed
 • Collecte
 • Slotzang NLB766 (Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen)
 • Zegen

Volgende reeks activiteiten

De reeks activiteiten begint op 28 augustus 2022 en eindigt op 25 december 2022.