Kerkdienst

Kalender
Agenda website
Datum
16 juli 2023 16:30

Beschrijving

Voorganger
ds. Reinier Kramer

Collectedoel
Emeritering

Liturgie
Welkom

Votum en groet

Zingen: Opwekking 595 (“Licht van de wereld, U scheen in mijn duisternis”)

Gebed

Schriftlezing: Ruth 1: 1-22 · Luisterlied: ‘Lied van Ruth’ (zie link: https://www.youtube.com/watch?v=3QSfYWTUx9E)

Preek

Zingen: Opwekking 770 (“Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam”)

Apostolische Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 107: 1 (“Looft, looft de HEER gestadig”)

Gebed

Collecte

Zingen: Psalm 87: 1, 3, 4 en 5 (“Jeruzalem, de Godsstad hier beneden”)

Zegen

Volgende reeks activiteiten

De reeks activiteiten begint op 08 januari 2023 en eindigt op 31 december 2023.