Kerkdienst

Kalender
Agenda website
Datum
09 juli 2023 16:30

Beschrijving

Voorganger
ds. Yoo Eun Seong

Collectedoel
Kerk

Liturgie

Votum

Zegengroet: Genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Here Jezus Christus.

Antwoordlied: PvN (Psalmen voor Nu) 84 (Wat hou ik van uw huis)

Gebed om verlichting door de heilige Geest

Zingen: Opw. 136 (Abba Vader, U alleen)

Schriftlezing: Jozua 4: 1 – 24

Tekst: Jozua 4: 20 – 24

Preek

Amenlied: Psalm 105: 1, 3 en 5 (Loof, loof verheugd de Heer der heren)

Geloofsbelijdenis

Zingen: GK 167 (Machtig God, sterke rots)

Dankzegging en voorbede

Collecte

Slotlied: Gebed om zegen (Sela)

Zegen
De genade van onze Here Jezus Christus
En de liefde van God
En de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen

Volgende reeks activiteiten

De reeks activiteiten begint op 08 januari 2023 en eindigt op 31 december 2023.