Kerkdienst

Kalender
Agenda website
Datum
14 mei 2023 16:30

Beschrijving

Voorganger
Ds. Edgar Kramer 

Collectedoel
Wijkbrunch

Liturgie

-welkom en inleiding op de dienst

-moment stilte

-votum en zegengroet

-lied: GK 68: 2 “rechtvaardig volk in God verheugd”

-gebed

-schriftlezing: Ef. 5,1-20

-lied: GK 86: 4 + 5 “leer mij naar uw wil te hand’len”

-tekstlezing: Ef. 5,14

-preek

-lied: Opw 334 “Heer, uw licht en uw liefde schijnen”

-belijdenis

-lied: Lb 634: 1 + 2 “u zij de glorie”

-gebed

-collecte

-lied: GK 211: 1 tm 3 “wij knielen voor uw zetel neer”

-zegen

Volgende reeks activiteiten

De reeks activiteiten begint op 08 januari 2023 en eindigt op 31 december 2023.