Kerkdienst

Kalender
Agenda website
Datum
07 mei 2023 16:30

Beschrijving

Voorganger
Ds. Jaap Ophoff

Collectedoel
Theologische Universiteit

Liturgie

Welkom

Gezongen votum

Groet

Amen

LB 981: 1,2,4,5 Zolang er mensen zijn op aarde

Gebed

Schriftlezing: Matt. 28

Preek over Matt. 28,16-19a

GK 211: 1,2,3 Wij knielen voor uw zetel neer

Geloofsbelijdenis

Lied A.F. Troost: Niet zien en toch geloven

Dankgebed

Collecte

LB 838: 1,3,4 O grote God die liefde zijt

zegen

Volgende reeks activiteiten

De reeks activiteiten begint op 08 januari 2023 en eindigt op 31 december 2023.