Kerkdienst

Kalender
Agenda website
Datum
16 april 2023 16:30

Beschrijving

Voorganger

ds. Peter R. Baas, Apeldoorn

Collectedoel
Diaconie algemeen

Liturgie

Thema van de dienst: Christus wacht op u.

1. Votum Opw. 640 (Ik hef mijn ogen op naar de bergen)

2. Vredegroet

3. Zingen: NPB 91 : 1, 4 (Wie thuis is bij de hoogste Heer)

4. Gebed

5. Schrift- en tekstlezing: Lucas 15 : 1, 2; 11 – 32 (NBV21)

6. Zingen: LB 413 : 1. 3 (Grote God, wij loven U)

7. Preek Onwaarschijnlijke vaderliefde.

    1. Rennend welkom voor zijn jongste.

    2. Uitnodigende houding voor zijn oudste.

8. Zingen: Welkom thuis (Sela)

9. Gebed van dank en voorbede

10. Belijdend lied: Opw. 770 (Ik zal er zijn) (Sela)

11. Zegen

12. Amen (gezongen)

Volgende reeks activiteiten

De reeks activiteiten begint op 08 januari 2023 en eindigt op 31 december 2023.