Kerkdienst

Kalender
Agenda website
Datum
13 augustus 2023 09:00

Beschrijving

Voorganger
Jos Douma

Collectedoel
13 augustus: De Herberg
Eten, een douche en een dak boven het hoofd. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend. Maar dat geldt niet voor iedereen. Wie door omstandigheden tijdelijk even géén dak boven zijn hoofd heeft en nergens anders terecht kan, is welkom in De Herberg te Zwolle

Liturgie

Gezongen votum, groet, gezongen amen

Zingen: Liedboek 2013 Gezang 802:1,3,4,6 - Door de wereld gaat een woord

Gebed

Bijbellezingen: Genesis 12:1-9 en Galaten 3:6-14

Zingen: Opwekking 755 - Laat ons Christus zien

Preek ‘Geloof in beweging’

Zingen: Opwekking 687 - Heer, wijs mij uw weg

Voorbeden

Collecte

Zingen: Kees Kraayenoord - Houd vol

Zegen

Gezongen amen

Volgende reeks activiteiten

De reeks activiteiten begint op 08 januari 2023 en eindigt op 31 december 2023.