Kerkdienst

Kalender
Agenda website
Datum
14 mei 2023 09:30

Beschrijving

Voorganger
Ds. Yoo Eun Seong 

Collectedoel
Wijkbrunch

Liturgie

Votum

Zegengroet: Genade zij u en vrede van God onze Vader door onze Here Jezus Christus.

Antwoordlied: Psalm 118: 1 en 5

Gebed om verlichting door de heilige Geest

Zingen: Opw. 815 (Vul dit huis met uw glorie)

Kindmoment

Kinderlied: Opwekking voor kids 68 (Diep, diep, diep als de zee)

Kinderkring (alle kinderen van de basisschool)

Schriftlezing: Johannes 21: 1 – 19

Tekst: Johannes 21: 15 – 17

Preek

Amenlied: Jezus’ liefde voor mij (Sela)

Tien Woorden

Zingen: LB 791: 1 – 6 (Liefde, eenmaal uitgesproken) in wisselzang. Vs. 1 en 6 allen, vs. 2 en 4 vrouwen, vs. 3 en 5 mannen

Dankzegging en voorbede

Collecte

Slotlied: Opw. 602 (Vrede van God)

Zegen De genade van onze Here Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap van de heilige Geest zij met jullie allen.

Volgende reeks activiteiten

De reeks activiteiten begint op 08 januari 2023 en eindigt op 31 december 2023.