Kerkdienst

Kalender
Agenda website
Datum
16 april 2023 09:30

Beschrijving

Voorganger
ds. Albert Postma

Collectedoel
Diaconie algemeen

Liturgie

Thema: God is Koning. Hij wil jou gebruiken om andere mensen te redden

Zingen - Breng ons samen (Sela)

Welkom & mededelingen

Votum & groet

Zingen - GK 2006 Gezang 174:1-3 Zo vriendelijk en veilig als het licht ´Het evangelie leven´

Lezen Kolossenzen 3:12-17

Zingen - Opwekking 369 Door uw genade Vader

Gebed

Bijbellezing Genesis 45:1-28

Verkondiging | Genesis 45:5

Zingen - GK 2017 Gezang 250:1-3 God is getrouw, zijn plannen falen niet 

Dankgebed

Collecte

Zingen: Opwekking 672  Heerser over alle dingen 

Zegen

Volgende reeks activiteiten

De reeks activiteiten begint op 08 januari 2023 en eindigt op 31 december 2023.