Kerkdienst Eerste Paasdag

Kalender
Agenda website
Datum
09 april 2023 09:30

Beschrijving

Voorganger
Ds. At Kramer

Collectedoel
Theologische Universiteit

Liturgie

Zingen: Opgestaan (Sela)

Mededelingen

Gezongen votum, groet, gezongen Amen.

Zingen: NLB 634 U zij de glorie

Inleidende woorden naar verstilling en gebed

Zingen: gk 68 vers 1 Wij knielen voor uw zetel neer

Gebed

Lezing: Johannes 20: 1 - 10

Openbaringen 1: 9 - 20

Zingen:

NLB 622 vers 1,2,3 Nu triomfeert de Zoon van God

NLB 632 vers 1,2 Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven.

Kind moment:

Zingen: 

Preek over Openbaringen 1: vers 18

Zingen: Glorie aan God (Sela)

Lezing over het nieuwe leven: Romeinen 6 ver 1 - 14

Zingen: Ik leef (Sela)

Gebed

Collecte:

Zingen: gk(2017) 218 Lof aan Gods Zoon die als het lam

Sing out:

Wat een grote liefde (Sela)

Opgestaan (Sela)

Volgende reeks activiteiten

De reeks activiteiten begint op 08 januari 2023 en eindigt op 31 december 2023.