Kerkdienst

Kalender
Agenda website
Datum
02 april 2023 09:30

Beschrijving

Voorganger
Ds. Bart Dubbink

Collectedoel
Zending en Hulpverlening

Liturgie

Welkom

Votum & groet

Psalm 91:1,2,7

Gebed met schuldbelijdenis

Opwekking 268 (Hij kwam bij ons heel gewoon)

Kindmoment 

Kidslied

Gebed bij opening Woord

Schriftlezing: Marcus 5:21-43

NLB 855:1,2,3,4,5 (Hem even aan te mogen raken)

Preek ‘de bloedvloeiende vrouw’

De nieuwe Psalm 30:1 en 5 https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-30  

Gebed voor wie ziek is

Wat de toekomst brenge moge (NLB 913:1,2,3,4)

Collecte

Zie hoe Jezus lijdt voor mij (Sela)

Zegen

Volgende reeks activiteiten

De reeks activiteiten begint op 08 januari 2023 en eindigt op 31 december 2023.