Kerkdienst

Kalender
Agenda website
Datum
26 februari 2023 09:30

Beschrijving

Voorganger
Englyke Baksteen

Collectedoel
Evangelisatie

Liturgie

 • Welkom en mededelingen
 • Votum en groet
 • Zingen GK(2006) 165 ‘Machtig God, sterke Rots’ (2x)
 • Schuldbelijdenis
 • Genadeverkondiging
 • Zingen GK(2006) 108 ‘Halleluja, eeuwig dank en ere’
 • Kindermoment, kinderen naar kring
 • Lezen Matteüs 4 : 1 – 11
 • Zingen NLB 91a ‘Wie in de schaduw Gods mag wonen’ (1: allen, 2: cantorij, 3: allen)
 • Lezen Deuteronomium 6 : 4 – 18
 • Preek
 • Zingen GK(2006) 142 : 1 en 2 ‘Een vaste burcht is onze God’
 • Lezing van de wet
 • Zingen NLB 540 ‘Het waren tien geboden’ (wisselzang zoals in het lied staat)
 • Dankgebed en voorbede
 • Collecte
 • Zingen Opw. 354 : 1 en 2 ‘Glorie aan God’
 • Zegen en gezongen Amen

Volgende reeks activiteiten

De reeks activiteiten begint op 08 januari 2023 en eindigt op 31 december 2023.