Kerkdienst

Kalender
Agenda website
Datum
19 februari 2023 09:30

Beschrijving

Voorganger
Ds. Jelle Drijfhout

Collectedoel
Diaconie algemeen

Liturgie

 1. LB 598 Als alles duister is (kaars aansteken)
 2. afkondigingen
 3. Votum en zegengroet
 4. Ps 27:1,3,5 God is mijn licht mijn heil ik, wie zou ik vrezen?
 5. Gebed
 6. Kindermoment
 7. Kinderlied – Jezus is het licht der wereld (melodie van Jezus is de Goede Herder
 1. Schriftlezingen Joh 8:12-30
 2. Ps 43:3,4,5 O Here God kom mij bevrijden
 3. Tekst Joh 8:12
 4. Verkondiging
 5. LB 1005:1,4 Zoekend naar licht
 6. Leefregels
 7. Ps 80:10 doe ons uw kracht ten leven blijken
 8. Voorbede en dank
 9. Collecte
 10. LB 289:1,2,3 Heer, het licht van uw liefde schittert
 11. Zegen

Volgende reeks activiteiten

De reeks activiteiten begint op 08 januari 2023 en eindigt op 31 december 2023.