Kerkdienst

Kalender
Agenda website
Datum
06 november 2022 16:30

Beschrijving

Voorganger
ds. Gertjan Klapwijk

Collectedoel
TU Kampen-Utrecht

Liturgie

 1. Welkom
 2. Votum en zegengroet
 3. Zingen: NPB Psalm 84:1,2,4 (Tekst, zie hieronder)
 4. Gebed
 5. Lezen uit de Gewone Catechismus, vraag en antwoord 84-88 (tekst, zie hieronder)
 6. Zingen Opw.797 (U roept ons samen als kerk van de Heer)
 7. Uit de Bijbel lezen we Openbaring 7:9-17
 8. Verkondiging
 9. Amenlied Gk119:1,2,4 (De kerk van alle tijden)
 10. Geloof belijden
 11. We zingen Gk123:1 (‘k Geloof in God de Vader, die uit niets)
 12. Dan lees ik over de Here Jezus
 13. Dan zingen we Gk123:5 (‘k Geloof in God, de heilige Geest, die troost)
 14. Gebed
 15. Collecte, tijdens de collecte luisteren we naar Sela ‘Jezus leidt zijn kerk’
 16. Slotzang Gk118:1 zingen, 2 lezen, 3 zingen (God is getrouw)
 17. Zegen

Volgende reeks activiteiten

De reeks activiteiten begint op 28 augustus 2022 en eindigt op 25 december 2022.