Kerkdienst

Kalender
Agenda website
Datum
30 oktober 2022 16:30

Beschrijving

Voorganger
ds. Jan Janssen

Collectedoel
Wijkbrunch

Liturgie

 • Welkom
 • Votum Gezongen
 • Groet
 • Gezongen Amen
 • Zingen: Opw 7 (Heer, God, U loven wij)
 • Gebed
 • Schriftlezing: Daniël 2:1-19 en 26-45
 • Zingen: GK2006 Ps 33:4 (Al wat de volken ook bedenken)
 • Preek
 • Zingen: Ps 2 DNP
 • Gebed
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: GK2006 gz 123:1 (‘k Geloof in God de Vader)
 • Lezen: Apostolische Geloofsbelijdenis art 2-7
 • Zingen: GK2006 gz 123:5
 • Collecte
 • Zingen: GK2006 gz 111 (Jezus leeft in eeuwigheid)
 • Zegen 
 • Gezongen Amen.

Volgende reeks activiteiten

De reeks activiteiten begint op 28 augustus 2022 en eindigt op 25 december 2022.