Kerkdienst

Kalender
Agenda website
Datum
23 oktober 2022 16:30

Beschrijving

Voorganger
br. Theo Sikkema

Collectedoel
Emeritering

Liturgie

 • Welkom
 • Votum (gezongen)
 • Vredegroet
 • Gereformeerd kerkboek 170:1 en 2
 • Intro thema
 • Psalm 5: 1,2,3,7
 • Gebed
 • Schriftlezing - prediker  3:16-22
 • Nieuwe psalmberijming 82:1,2
 • Preek
 • Liedboek 1010
 • Zingend belijden geloof met gezang 179a uit het gereformeerd kerkboek
 • Voorbede en dankgebed
 • Collecte
 • Slotlied psalm 72 vers 2,6,10
 • Zegen
 • Gezongen amen

Volgende reeks activiteiten

De reeks activiteiten begint op 28 augustus 2022 en eindigt op 25 december 2022.