Kerkdienst Eerste Kerstdag

Kalender
Agenda website
Datum
25 december 2022 10:00

Beschrijving

De dienst op Eerste Kerstdag begint om 10:00 uur. Daarvoor is vanaf 09:15 gelegenheid voor ontmoeting met een kopje koffie/thee/ranja.

Voorganger
ds. At Kramer

Collectedoel
Hart voor Zwolle

Liturgie

 • Vanaf 9.15 uur: Welkom in de kerk: koffie, koek….  
 • Om 9.45 uur
  • Als alles duister is (cantorij en samenzang)
  • Seid froh (cantorij)
  • Hoor de eng'len zingen d' eer (samenzang)
  • In de kerstnacht boven Bethlehem (muziekgroep en samenzang)
  • Want een Kind is ons geboren (muziekgroep)
 • 10.00 uur: NLB 477: 1, 2, 4 Komt allen tezamen.
 • Welkom en mededelingen         
 • Votum en zegengroet
 • NLB 478: 1, 2, 4 Komt verwondert u hier mensen.
 • Gebed.
 • Lezen: Lukas 2: 1-20
 • Zingen: ‘Waar herders waakten bij hun vee’.
 • Kindmoment: Herders.
 • Zingen: ‘Als ik een herder was geweest..” (Muziekgroep en kinderen)
 • Preek: Horen, zien en …zingen!
 • Zingen “Ere zij God”.
 • Gebed.
 • Collecte – Muziekgroep “Kom, vier het feest met mij”.
 • Zingen: NLB 487 ‘Eer zij God in onze dagen’.
 • Zegen door te zingen: “God zal met ons zijn”.
 • Bij het uitgaan: “Vrolijk kerstfeest!”.