Kerkdienst (Heilig Avondmaal)

Kalender
Agenda website
Datum
11 december 2022 09:30

Beschrijving

Voorganger
ds. At Kramer

Collectedoel
Emeritering

Liturgie

 • Advent: kaars en tekst.
 • Welkom
 • votum en zegengroet
 • Nieuw liedboek 975 Jezus roept hier mensen samen.
 • Gebed
 • Kindmoment
 • Inleiding op Schriftlezing: “eerst”.
 • Lezen: 1Johannes 4: 7-21
 • Preek over 1Johannes 4 vers 19
 • Psalm 116: 1, 2, 3, 7
 • Viering HA:
 •                 Uitleg
 •                 Gebed
 •                 Apostolische geloofsbelijdenis
 •                 Viering
 •                 Zingen tijdens het aangaan:
 • GK 184 Heer, wij komen vol verlangen naar uw dis.
 • Nieuw Liedboek 377 Zoals ik ben, kom ik nabij
 • Psalm 103: 1, 3
 • Slot viering: zingen Psalm 103: 9
 • Nieuw leven: Romeinen 13: 8-10
 • Gebed
 • Collecte
 • NLB 461 Wij wachten op de Koning.
 • Zegen.

Volgende reeks activiteiten

De reeks activiteiten begint op 28 augustus 2022 en eindigt op 25 december 2022.