Kerkdienst

Kalender
Agenda website
Datum
09 oktober 2022 09:30

Beschrijving

Voorganger
ds. Wolter Huttinga (uit Zwolle-Centrum)

Collectedoel
Gevangenenzorg Zwolle

Liturgie

 • Votum en groet
 • Zingen: Opwekking 462 ‘Aan uw voeten, Heer’
 • Gebed
 • Schriftlezing:
 • - Psalm 119:25-32
 • - Lucas 18:9-14
 • Zingen: GK 243 ‘Heer ik kom tot U’.
 • Preek
 • Zingen: Opwekking 561 ‘Nederig van hart’
 • Gods wil voor ons leven: Matteüs 5:1-10 (zaligsprekingen)
 • Zingen: Psalm 25:1,2,4
 • Gebed
 • Collecte
 • Zingen: Heer, wijs mij uw weg (Sela)
 • Zegen

Volgende reeks activiteiten

De reeks activiteiten begint op 28 augustus 2022 en eindigt op 25 december 2022.